16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dags igen att säga nej till moms på kyrkan och annan ideell verksamhet


För några år sedan var debatten om moms på den ideella sektorn, som en stor vårflod; som aldrig höll på att ta slut. Nu är det dags igen att frågan kommer upp. Regeringskansliet bereder nu denna fråga med hänvisning till EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv. Finansdepartementet med Bo Ringholm i spetsen fick vid ovan nämnda tillfälle ta ställning i denna fråga. Det blev ett rungande nej till moms på den ideella sektorn. Det blev därmed också ett nej till momsbeläggning av Svenska kyrkans verksamhet, i och med att trossamfunden omfattas av samma skatteregler; som gäller för allmännyttiga ideella föreningar.

Jag fick vid ett tillfälle förmånen till ett personligt möte i Jönköping med Thorbjörn Fälldin - och Maud Olofsson. Den kloke Fälldin sa vid detta tillfälle till Maud Olofsson: "Momsen kan bli ett stort problem för Svenska kyrkan. Låt det inte bli verklighet ". Hon lyssnade och sa inte ett ord, men nickade instämmande.

Senare kom frågan upp, som jag nämnde inledningsvis, och då gav Maud Olofsson som partiledare för Centerpartiet ett rakt besked: " Det ska inte bli någon momsbeläggning av det ideella Sverige ".


Nu är det dags att slå näven i bordet. Och ännu en gång säga nej till momsbeläggning av Svenska kyrkan och andra ideella verksamheter i Sverige.

I det opinionsarbetet bör alla goda krafter inom Svenska kyrkan delta. Förra gången var det många som agerade i denna fråga. Det berättas om att en soldat från Frälsningsarmen gick rakt in på Finansdepartementet och fick Bo Ringholm att lyssna. Det påstås att detta var ett besök, som spelade stor betydelse för den dåvarande finansministerns beslut om att lägga förslaget om momsbeläggning av kyrkor och föreningslivet där det hör hemma, i papperskorgen.

Nu kanske det vore lämpligt att någon från Svenska kyrkan ringde på klockan till finansen och fick även vår nuvarande finansminister Anders Borg att lägga förslaget i en papperskorg. Maud Olofsson har säkert inget emot detta. Och jag tror inte att någon annan i regeringen har det. Regeringen har nämligen sagt att civilsamhället ska stärkas. Och det gör man inte genom att försämra förutsättningar för de ideella goda krafter som behövs för att skapa det goda samhället.

Kyrkans uppgift kan sammanfattas på följande sätt: "Gemenskap där alla behövs". Det underlättas inte av några dumdristiga förslag från EU. Dessutom bidrar dessa förslag till att minska medborgarnas tilltro till EU. Eller som en församlingsmedlem från Kristine församling i Jönköping sa med anledning av momsförslaget: " Jag tror inte längre på EU - däremot tror jag fortfarande på Gud och att Svenska kyrkan behövs ".

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar