03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Obama agerar mot misstro

I marginalen

USA:s president Obama höll i går sitt linjetal till den muslimska världen. Det var ett försök att åstadkomma en nystart i relationerna mellan islam och väst efter den klyfta som växt sig allt djupare.

Bakgrunden är inte minst 11:e september-attentaten och terrororganisationens al-Qaidas aktioner. Obama var nu i sitt tal i Egypten noga med att göra en åtskillnad mellan extremister under flagg av islam och muslimer i allmänhet.

Den distinktionen är angelägen och välkommen från USA:s president. De allra flesta muslimer tar lika starkt avstånd från våld och terror som amerikaner och européer.

En växande förtroendeklyfta mellan väst och muslimvärlden är en potentiell oroshärd för framtiden. Isolering och avståndstagande riskerar att gynna extremisterna.

Dialog är viktig, och Obama har just nu lyssnare på båda sidor. Men här behövs också fortsättningsvis kraftfulla reaktioner mot terror, och att kunna påtala brott mot mänskliga rättigheter och religionsfriheten i flera muslimska regimer.

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar från Debatt