Debatt

Oroande tyst om dopet från Pingst FFS

Det är oroande tyst från ledningen för Pingst FFS och dess utsedda teologgrupp rörande Nya testamentets lära om det kristna dopet i vatten, exempelvis då debattartiklar i ämnet är införda i Dagen.

Kanske är det rent av så att tystnaden är talande. Det måhända inte längre finns ett absolut stöd enbart för det dop i vatten som tidigare har kännetecknat landets pingstförsamlingar.

Allt oftare talas det i pingstsammanhang om förekomsten av olika doptraditioner och vikten av att vi i dag bejakar dem alla. I den kristna enhetens tecken får, av mycket att döma, inte läran stå i vägen. Jesus måste ju få bönesvar på sin bön till Fadern om att vi alla ska vara ett.

Att det heter vidare i den texten: "som Fadern och Sonen är ett", håller tydligen på att bli en lika jobbig stötesten för dagens pingstvänner. Att i NT studera vad som är enhet mellan Fadern och Sonen och vad för slags gärningar som är brott mot Gud, det kan komma att i det närmaste ses som förlegat och sekundärt i framtidens Pingstsamfund i Sverige om inte ett uppvaknande sker.


För min del kan den här tystnaden och utvecklingen i Pingst FFS snart leda till att jag får avgörande teologiska bekymmer med tillhörigheten. Om den lokala Pingst FFS-församling jag i dag är ansluten till, skulle ta in som medlemmar bekännande kristna som inte frivilligt har döpts i vatten genom ett begravnings- och uppståndelsedop, då kommer jag i samma stund att begära mitt utträde och söka medlemskap i en pingstförsamling där inte en sådan läromässig förändring har skett.

För att vara kvar i biblisk sanning måste för mig vara viktigare än att ha ett nära avstånd till kyrkobyggnad och syskon i tron, hur sorgset det på ett sätt än kommer att kännas.


Men jag är beredd att gå längre än så. Inget samfund eller ingen kyrkorörelse är större än tron. Det är möjligt att tiden snart är inne för mig att plantera en fristående oregistrerad kristen församling. Den kommer i så fall att kännetecknas av de fyra frihetsvärden som går att utläsa i Bibelns beskrivning av den första kristna församlingen.

I sin bok "Den kristna friförsamlingen genom tiderna", utkristalliserar professor Gunnar Westin dessa fyra frihetsvärden: 1. frihet från staten, 2. frihet från överstyrelse, 3. fri anslutning genom dop, 4. frihet från synd. Platsen för denna plantering sker i så fall i Norra Göteborg och namnet blir troligtvis Gullbergsförsamlingen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig