15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Slösa inte med våra skattemedel


Många känner att kvaliteten inom den svenska välfärden inte riktigt håller måttet trots att vi har en skattenivå i världsklass. Då ska man komma ihåg att den offentliga sektorn varje år har intäkter på hela 1 600 miljarder kronor. Det är inga små summor. Anledningen till att pengarna ibland inte räcker till är att politiker och tjänstemän inte alltid är duktiga att hushålla med våra skattemedel.

Det finns många exempel på slöseri med skattebetalarnas pengar i den offentliga byråkratin. Flera utredningar har exempelvis under senare tid visat att svenska myndigheter är slösaktiga när de köper in varor och tjänster. En utvärdering från Skatteverket visar att myndigheten spenderar 125 procent för mycket för sin IT-verksamhet som jämförbara privata och offentliga inrättningar. Det handlar om ett slöseri på 40 miljoner kronor!


Hur omfattande det totala slöseriet är har ingen undersökt, men med tanke på att Sverige har hundratals myndigheter rör det sig sannolikt om stora summor. Det är viktigt att vi på allvar börjar undersöka hur effektivt de svenska myndigheterna faktiskt använder våra skattepengar.

Fler artiklar från Debatt