06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Varför bryr sig få om hur kyrkan styrs?


Den 20 september ska ledamöter väljas till alla beslutande nivåer i Svenska kyrkan. Det brukar inte vara någon rusning till valurnorna. I Härnösands stift är cirka 85 procent av befolkningen röstberättigad, men sällan är det fler än hälften som röstar. Variationen är mycket stor mellan stiften och inom stiften. Högsta valdeltagandet var i Bodsjö inom Bräcke kommun, 37 procent, och lägsta i Sättna inom Sundsvalls kommun, 8,1 procent.

Vad beror det på att så många medlemmar inte bryr sig om hur kyrkan styrs? Vad kan göra medlemmarna mer engagerade? Eller är de kristna grupperingarna så konservativa och inåtvända att de inte har mycket att erbjuda? Kan inte kyrkorna erbjuda samhället alternativ till dagens materialistiska livsstil? Man behöver inte vara profet för att inse att denna materialism inte i längden kommer att kunna uppehålla en gedigen humanistisk kultur eller inspirera till självuppoffrande krafttag för djupare andlig odling.


Vad beror det på att våld och brottslighet tenderar att öka i vårt samhälle? Har vi inte längre tillgång till de goda och inflytelserika krafter som kan bjuda likgiltigheten motstånd? Har vi svikit genom att erbjuda det uppväxande släktet varor i ställe för ande och stenar i stället för bröd? Var finns de nya och stora visionerna för kommande generationer?

Läget för den kristna kyrkan är inte speciellt ljust heller. En religiös, vidsynt och tydlig övertygelse kommer att vara nödvändig om vår världsdel ska kunna förnyas. Det är en stor utmaning för alla kyrkotillhöriga. De som av gammal vana solidariserat sig med den kristna kyrkan kommer att kunna få stor betydelse. Nu behövs mera av engagemang, inte bara solidaritet. Kräv mera av kyrkorna! Engagera er själva. Mera än vi själva anar står nu på spel.

Alla människor av god vilja behövs för att kyrkan ska kunna medverka till att vi återfår en framtidstro som inte bygger på konsumismen som ideologi utan i stället inspirerar till krafttag för djupare andlig odling som medverkar till att vi kan uppehålla en gedigen sund kultur.

Fler artiklar från Debatt