13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fri och obunden folkbildning


Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund väljer att i sin blogg hålla med Christer Sturmark från Humanisterna när han skriver att en studiecirkel i astrologi är inget mindre än "en skandal" samt att Studieförbundet Vuxenskolan inte bör ägna sig åt "kvacksalveri".

Till Elisabeth Sandlund och Christer Sturmark vill jag bara föreslå att denna "bannbulla" också bör riktas mot exempelvis Göteborgs universitet som, med statliga bidrag, tänker anordna en kurs i astronomi - astrologi.


Studiecirkeln är en lärande process där den kritiska dialogen i gruppen är grunden till bildningen. Cirkeldeltagarna tillsammans diskuterar vad man vill uppnå med sitt lärande under ledning av en cirkelledare. Mellan sammankomsterna får alla tid att inhämta mer information som man kan dela med sig av till övriga deltagare i cirkeln.

Målet med våra cirklar är att deltagarna också får ökad självkännedom samt förståelse för sina medmänniskor. Det ingår i folkbildningens uppgifter till vilket staten tillskjuter medel.

Berit Danielsson, förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan
Svar direkt:

Berit Danielsson har många vackra och kloka ord att säga om studiecirklar. Jag är helt överens med henne om att de utgör en utmärkt form av folkbildning. Men det innebär inte att man bör undervisa om vad som helst hur som helst.

Så här beskriver Vuxenskolan själv sin kurs i astrologi: "Lär dig ställa och tolka ditt Horoskop. Vi tittar även på grunderna i att ställa ett Kinesiskt horoskop."

Att en sådan kurs skulle locka någon som är intresserad av en "kritisk dialog" om astrologi förefaller föga sannolikt.

Och jämförelsen med kursen vid Göteborgs universitet haltar så betänkligt att den blir komisk. Universitetskursen syftar nämligen till att belysa kopplingarna mellan astronomi och astrologi under historien och till att kursdeltagarna ska kunna utreda "varför astronomi, till skillnad från astrologi, i dag kan betraktas som en vetenskaplig disciplin".

Elisabeth Sandlund, chefredaktör
Fler artiklar från Debatt