Debatt

Bli inte smittade av "sista-dagars-febern"

Minns någon Edgar Whisenant? Han skrev en storsäljande bok "Varför uppryckandet kommer att ske 1988" och en inte lika populär uppföljare "Sista skriket: Rapport om uppryckandet 1989". I den andra boken hävdade han att orsaken till att Jesus inte kom tillbaka 1988 var att författaren, en tidigare Nasa-ingenjör, hade räknat fel på ett år.

1980-talet var ett oroligt decennium. Det fanns kristna som talade om att Sovjetledaren Leonard Brezjnev var Antikrist. När han dog fick nästa Sovjetledare, Jurij Andropov, denna titel och därefter hans efterträdare, Konstantin Tjernenko. När Tjernenko oväntat avled fanns det sådana som var övertygade om att Michail Gorbatjov var Antikrist eftersom han hade ett fult rött födelsemärke på sin panna.


Men Jesus kom inte tillbaka under Gorbatjovs era. I stället började det sovjetiska systemet falla samman och kristen mission bredde ut sig över det kalla ryska landskapet. De som väntade att himlen skulle ramla ner vilken minut som helst hittade andra att fylla Antikrists skor. Först var det Bill Gates, sedan Osama bin Laden. I dag är det oavgjort mellan Irans president Mahmoud Ahmadinejad och den venezuelanska despoten Hugo Chávez.

Under åren som gått har det cirkulerat dystra rykten om datorchips och globala konspirationer. Just nu uppträder odjurets märke på Barack Obamas födelseattest - om man ska tro allt man läser på internet.

Allt detta oroar mig eftersom Jesus sa att det var förbjudet. Han sa till sina lärjungar innan han steg upp till himlen: " Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt" (Apg 1:7).

Också Paulus varnade den tidiga kyrkan: "Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid." (2 Tim 2:23)


Det finns olika uppfattningar om den yttersta tiden. Pre-millennialister fokuserar på det förestående uppryckandet av kyrkan, som beskrivs i Nya testamentet. Post-millennialister fokuserar på Kristus triumf genom historien, som understryks i Uppenbarelseboken. Och preterister betonar Guds rikes tillväxt, som Jesaja och andra profeter talade om.

När folk frågar mig om var jag står, säger jag att jag är "pan-millennialist". Det amerikanska uttrycket "it will all pan out in the end" betyder att allt kommer att ordna sig till slut. Jag vet att Jesus kommer att återvända i triumf. Men vi kan inte räkna ut på förhand när det sker. Var och en som påstår sig vara expert på det området har glömt vad Jesus själv sa: "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." (Matt 24:36)


Det mest oroande med ett ohälsosamt fokus på eskatologi är att det kan leda till att avleda uppmärksamheten från det som är allra mest prioriterat, att sprida det kristna budskapet.

Jag har mött kristna som vill att Jesus ska komma tillbaka i morgon trots att de vet att det finns hela stammar och befolkningsgrupper i Asien och Afrika som inte har hört evangeliet. Å andra sidan finns det post-millennialister som är så lyckliga över att Guds rike är på frammarsch att de inte känner något personligt ansvar att nå ut till de förlorade. Jag vet att det finns folk som är så fokuserade på vad Gud gör i Israel att de glömmer att han har en plan även för Nigeria, Bolivia eller Indonesien.


Om man studerar de stora väckelserna i historien upptäcker man att ingen av dem drogs igång av spekulationer om tidpunkt, uppryckningsfeber eller profetiska seminarier.

Vad vi ska predika om är korsets budskap. Naturligtvis ska vi tala om för världen att Kristus kommer tillbaka. Men vi har inte tillåtelse att ludda till vårt budskap med struntprat om datum eller globala konspirationer.

Jag ber om nya prioriteringar och om en förnyad smörjelse för evangelisation.

Fler artiklar för dig