07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Större respekt med "avdop" än barndop

Unga Humanister Väst genomförde under Bokmässan ett så kallat "avdop", där människor fick en chans att i vuxen ålder visa att de vill göra sina egna val.
I en nätundersökning som den kristna tidningen Dagen gjorde den 26 september var det en stor majoritet av tidningens läsare som ansåg att det var "respektlöst" att människor fick välja att avdöpa sig. Två frågor måste då ställas: Vem är respektlös? Och vem är det respektlöst mot? Avdopet i sig är inte någon juridiskt bindande handling.
Det närmaste man kan komma ett formellt "avdop" sker väl i så fall den dag man väljer att gå ur Svenska kyrkan.
Vad Unga Humanister Väst gjorde på bokmässan genom att erbjuda människor att under informella former avdöpa sig var helt enkelt att svara mot ett behov - behovet att aktivt visa att barn ska få rätt att ta ställning till sin tro i en ålder då de förstår vad tro och livsåskådning innebär och betyder. Vari ligger respeklösheten i det?

Behovet är skapat av att man från Svenska Kyrkans sida inte tillräckligt respekterar barns rätt att välja livsåskådning själv från början.
Dopet får också konsekvensen att ett barn inte heller har någon möjlighet att mot sina föräldrars vilja gå ur Svenska kyrkan förrän han eller hon fyllt 18 år. Det ska sägas att vissa andra samfund inte utför barndop, vilket grundar sig just i att man vill visa respekt för individens egna val och att var och en ska förstå innebörden av sitt medlemskap i ett trossamfund - oavsett vilken tro samfundet förespråkar.

Till skillnad från Svenska kyrkans dop så torde Unga Humanisters Västs avdop vara att respektera människors val, och även sekulära humanister inser värdet av symboler och kulturella attribut. Men vare sig Förbundet Humanisternas egna "barnvälkomnanden" eller ett avdop på en bokmässa är några medlemsgrundande handlingar, som det är i Svenska kyrkan.
Kristna är enligt sitt eget trossystem ålagda att döpa (Matt. 28:18-20). Det är därför, i religionsfrihetens namn, rimligt att kristna ska få döpa sina egna barn. Men varför måste barnen bli medlemmar i Svenska Kyrkan för det?

För Svenska Kyrkan är trots allt fortfarande en kristen organisation, och då torde det inte vara mer än rätt att dess medlemmar är troende kristna.
Inte blivande humanister, ateister, agnostiker, ignostiker , buddhister, muslimer, icke-troende eller andra som är tvingade in i Svenska kyrkan bara för att deras föräldrar är kristna. Respekt är att ge barnen ett eget val.
Fler artiklar från Debatt