09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sänk lönerna och rädda kyrkbudgeten


När nu statens bidrag till Svenska kyrkans byggnader blir status quo eller rent av minskar med ett hundratal miljoner så vill jag bara komma med ett enkelt genomförbart förslag.

Sänk alla löner för biskopar, stiftsdirektorer och övriga kyrkliga tjänstmän och kvinnor till en rimlig nivå som motsvarar medelinkomsten bland medlemmarna.

Mitt förslag ligger på måttliga 35 000 kronor i månaden. Enligt min beräkning borde det ge i alla fall närmare ett 20-tal miljoner årligen, ett icke oävet tillskott till kyrkans budget.

Fler artiklar från Debatt