27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hur viktiga är bönemötena?


Förändring väcker reaktioner kunde man läsa i tidningen Dagen 1/12. Pingströrelsen längtar efter att på nytt bli en väckelserörelse att räkna med. Nu vill man stöpa predikanter i samma form genom studier i skolbänken, så att alla talar samma språk. Som tack för besväret får man tillgodoräkna sig högskolepoäng.

Guds ord predikas visserligen på skiftande sätt vad gäller skicklighet i att tala och uttrycka sig, men var inte det meningen? När Jesus kallade lärjungarna letade Han inte bland de välutbildade, utan Han valde enkla människor som var villiga att följa Honom. Så sker även i dag. Gud lägger ner sin kallelse att förkunna evangelium i de människor Han väljer och utrustar dem med de gåvor och färdigheter som behövs. Det ansvar som sedan ligger på varje förkunnare och församlingsledning är att söka den helige Andes ledning.


Söker vi Hjälparen? Prioriterar vi bönen och söker Guds vilja, eller tittar vi på världens sätt att nå människor? Den församling som söker den helige Andes ledning får också uppleva hur man ska nå människor med det glada budskapet om den uppståndne Jesus.

Jag har varit borta från församlingsgemenskap ett antal år men kom tillbaka för några år sedan och jag känner inte igen min pingströrelse riktigt i dag.

Ska pingströrelsen bli en väckelserörelse att räkna med gäller det att prioritera rätt. Finns församlingsledningen och pastorerna med på bönemötena? Pastorer och församlingsledning ska vara föredömen! Kom ihåg att ingen väckelse har börjat utan bön och fasta.

Fler artiklar från Debatt