06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Låt lekmän viga inom Svenska kyrkan


Det är intressant att notera att företrädare för det sekulariserade samhället var först med att besluta om vigsel för par vars samliv bygger på en ömsesidig kärleksrelation oavsett hetero- eller homosexuell läggning.

Kontakterna vid vigsel mellan kyrkans företrädare - prästerna - och allmänhet är en betydande del av kyrkans verksamhet. Att avstå från denna kontakt bedömdes nog, med fog, vara ytterst riskfylld.

Ett stort problem för Svenska kyrkan är att ungefär 25 procent (cirka 800 av 3 200) av dess präster, av teologiska skäl, anser att kyrkomötets beslut om vigsel är felaktigt.


Kyrkan borde utifrån denna situation ge särskilt utsedda lekmän vigselrätt.

Det skulle öppna för människor som vill vigas i kyrkans regi - men inte av präst.

Undertecknad har de senaste tre åren haft förmånen att vara borgerlig vigselförrättare. Under denna period har jag fått flera förfrågningar kring borgerlig vigsel i en kyrka. Alltså utan präst. Detta har inte varit möjligt.


Att det finns så stor andel präster som är tveksamma till vigselreformen skapar oro bland de som ska gifta sig. Inför detta faktum väljer de kanske, för säkerhets skull, att vigas borgerligt.

Därför borde ledningen för Svenska kyrkan snabbt titta på förutsättningarna för och därefter besluta om att lekmän kan förrätta kyrklig vigsel.

Fler artiklar från Debatt