25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Orättvis kritik riktad mot kristna program i Kanal 10

Kanal 10 - filmad närradio eller en tv-kanal för väckelse över Sverige? Håkan Arenius artikel i Dagen 1/12 känns inte rättvis på flera sätt.
Till det positiva omdömet om Kanal 10 nämner han den entusiasm som präglar de egenproducerade programmen. Tack för det, för det är nog de flesta tittares upplevelse.
Han skriver om att de som gör Kanal 10 uppenbart satsar helhjärtat och entusiastiskt på sitt livs dröm om en kristen kanal.
Vår fråga är, tror inte Arenius att Gud finns med i detta? När vi under några år följt med i utvecklingen av programmen i Kanal 10, så förstår vi att det inte bara är deras dröm, utan det är också en kallelse från Herren att ge Sverige evangeliet via tv.
Förvisso finns det inslag som kan förbättras vad gäller tekniken och programdetaljer. Men så är det alltid och kommer alltid att vara i en sådan här typ av verksamhet. Den måste dagligen leva med att bli ett allt effektivare instrument i evangelisationen.
Vi vet att Kanal 10 hela tiden utökar sin personal och gör förbättringar.
Arenius skriver att Kanal 10 förenklar den kristna tron därhän att man ibland får problem med trovärdigheten. Vi tror att evangeliet som bärs ut i Ande och kraft, inte är ett tillkrånglat budskap utan att innehållet är så djupt och så stort, och så förvandlande, att det framstår som ett Guds tilltal till människan. När hon så tar till sig evangeliet blir hon förvandlad av det.

Sedan finns ju andra program som ger tillfälle till reflexion, exempelvis Ulf Ekmans program "Ulfekman.nu". Andra program är Nyhemsveckan, möten med Oas-rörelsen, församlingen Arken, Livets ord i Uppsala, och sändningar från andra kyrkor i vårt land. Vidare lovsångsprogram, barnprogram och reportage från olika länder.
Varje måndagskväll sänds förbönsprogrammet "Vi ber för dig!" Det är mycket omtyckt. Många kristna, säkert tusentals, och även icke kristna ser det här programmet. Styrkan i de mångas delaktighet i förbönerna visar sig när bönesvaren rings in och blir upplästa inför alla tv-tittare. Tron på Gud blir stärkt.

Det är uppenbart att Börje Claesson med ledningsgrupp och personal på Kanal 10 drivs av en genuin kallelse från Herren att verka för att väckelsen än en gång ska nå ut i bygderna i Sverige och övriga Norden.
Det förvånar att tidningen gett sådant utrymme till en artikel som lyser av en negativ och lite nedsättande ton gentemot Kanal 10.
Kanal 10 är Sveriges enda kristna tv-kanal, var rädd om den. Låt den om så är befogat bli föremål för broderlig och konstruktiv kritik, men framför allt låt oss be att Kanal 10 får vara ett Guds redskap att sprida evangelium.
Fler artiklar från Debatt