28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utanför den väckelsekristna subkulturen håller kanalen inte måttet

Svar direkt:


Dagen tar Kanal 10 på allvar. Det är därför vi skriver om den. I takt med att kanalen tar medvetna steg mot att nå hela svenska folket måste den också vara beredd på en långt tuffare granskning än vår i olika medier.

En recensent måste vara uppriktig för att inte förlora sin trovärdighet. Om sedan den lättsamma tonen i delar av min text uppfattades som nedsättande beklagar jag det. Jag kommer själv ur samma mylla som Kanal 10 och har respekt för det engagemang som frodas där.

Recensenten måste stå på tittarens sida. Här blir perspektivet dubbelt. Det säger sig självt att den som känner sig ett med den kultur som de här programmen speglar värderar dem högt. Därför har också Kanal 10 en plats i tv-utbudet.


Men eftersom Kanal 10 säger sig vilja nå in i alla svenska hem valde jag i huvudsak ett generellt tittarperspektiv. Då måste jag redovisa min slutsats att kanalen inte håller måttet i det mötet.

"Nu är det läge att hitta de rätta orden för att nå vår tid", sa Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia i Stockholm, i samma tidning som min text om Kanal 10 publicerades.


Han fortsatte: "På många ställen måste man vara tredje generationens pingstvänner för att förstå vad som sägs och hur det fungerar. Vi måste bli kommunikativa."

Där slog Piensoho huvudet på spiken.

För den som är insatt i den väckelsekristna subkulturen må Kanal 10:s budskap vara glasklart. Men för den som inte är det kan det upplevas som synnerligen tillkrånglat, bemängt som det är med underliggande koder som de flesta inte har nycklar till. Om tittaren får uppfattningen att man måste tro och bete sig så här för att vara en kristen blir formen en barriär.


Jag instämmer gärna i er bön om att Kanal 10 ska få vara ett Guds redskap. Hur användbart det redskapet ska bli handlar dock om mer än "teknik och programdetaljer". Och det kostar inga pengar att ha ett professionellt förhållningssätt till sin uppgift.


Till slut: Kanal 10 kommer säkert att få en hel del nya tittare på grund av våra artiklar.

En del av dem kommer att känna att de har hittat hem. Det gläder mig.

Andra kommer att få sina fördomar om kristna bekräftade. Det bekymrar mig.

Jag hoppas att det bekymrar Kanal 10 också.

Håkan Arenius

Håkan Arenius var under många år fast medarbetare på Dagen och magasinet Petrus. Han medverkar fortfarande återkommande på Dagens kultur- och livsstilssidor, bland annat som bokrecensent.

Fler artiklar från Debatt