06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vara barn av sin tid


Rågången mellan bibeltrohet och anpasslighet huggs allt bredare.Ena sidan vill förädla samhället utifrån klassisk Kristustro medan den andra, styrkt av framgången, lobbar för kyrkans skuggbild av det sekulära samhälle samma kyrka har att missionera.


I Dagen den 1 december ser vi exempel på fenomenet i ledarkrönikan och i en artikel om Jesusmanifestationen. På sista sidan av samma nummer svarar Johan Hakelius på frågan vad det är han gillar hos den brittiske debattören GK Chesterton: Bland annat att han sa att kyrkan är det enda som frälser oss från det förnedrande slaveriet att vara barn av vår egen tid.

GK Chesterton var alltså inte svensk och han lever inte i dag.

Fler artiklar från Debatt