08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vinstmaximering är olycklig ledstjärna för Vattenfall


Många borgerliga debattörer har en fantastisk logik i frågan om Vattenfall: Problemet med företaget sägs vara att det har oklara direktiv för sin verksamhet. Man har "blandat samman" sina politiska och affärsmässiga riktlinjer. Detta vill dessa debattörer nu lösa genom att sälja ut företaget och låta vinstmaximeringen bli den allenarådande principen.


Det är ju en absurd slutsats. Det är väl knappast politiska skäl som lett till att Vattenfall investerar i kol- och kärnkraft i andra länder. Det är strävan efter vinstmaximering. Denna vinstjakt på miljöns bekostnad har lett till att politikerna känt sig tvingade att lägga sig i företagets policy och kritiserat besluten. Nu vill debattörerna låta den affärsmässiga profitmaximeringen bli enda ledstjärna. Man vill att politikerna ska avsäga sig alla möjligheter att påverka företaget i klimatvänlig riktning. I stället borde man naturligtvis dra motsatt slutsats: att Vattenfall borde bli hårdare styrt politiskt.

Fler artiklar från Debatt