11 maj 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Hoppets Stjärna: Vi välkomnar transparens och insyn


När Haitikrisen kom hade vi inte den minsta tanke på att en stor del av vår energi skulle gå åt till att bemöta desinformation om vår organisation. Men när det först kommer artiklar om att "Hoppets Stjärna sparkar David Roos" och sedan debattartikeln från Jesper Hörnberg den 12 februari med liknande innehåll ser vi det nödvändigt att svara.

Hoppets Stjärna är ingen hjälporganisation där administration eller väloljade organisationsformer någon gång varit i fokus utan människor med hjärta för barn i nöd. Hoppets Stjärna har haft korta beslutsvägar vilket gjort att vi snabbt kunnat vara på plats. Detta är kanske orsaken till att vi hanterat kriser som få andra gjort. Samtidigt har vi ständigt dokumenterat, dokumenterat och åter igen dokumenterat.

Tillsammans med oss som driver Hoppets Stjärna har tusentals faddrar fångats av nöden och vi har under årens lopp kunnat öka våra hjälpinsatser. 2002 befann vi oss i en situation där vi behövde få en tydlig administrativ hjälp för att inte fastna i en evighetsmaskin av ”pappersvändande”. David Roos anställdes och fick ansvar för dessa frågor. I samband med det skrevs ett avtal som var gängse för den typen av chefstjänster.


Från 2002 till nu, har inneburit en gigantisk utmaning och en effektivisering vi inte trodde var möjlig. Vår totala omsättning har närapå tredubblats och våra overheadkostnader har minskats. När styrelsen bestämde att flytta administrationen till Örnsköldsvik innebar det att David Roos tjänst försvann och vårt kontor i Stockholm lades ner. Bakom beslutet fanns en utvärdering av kostnader som visade att åtgärden innebar besparingar på kort och lång sikt. Man skulle kunna säga att David Roos "rationaliserade bort sig själv".

Det är också viktigt att lägga märke till att rubriker liknande ”Hoppets Stjärna sparkar David Roos” är rena konstruktioner av media. Dessutom var den ekonomiska åtgärden utförd vid årsskiftet innan både Haitikatastrofen och den nuvarande mediagranskningen av organisationers lönesättningar.


Eftersom Jesper Hörnberg efterlyser transparens är det viktigt att påpeka att Hoppets Stjärna har ett 90-konto och är ansluten till Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii). Vår ekonomi granskas av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). I samband med att vi tilldelats Sida-medel för vissa projekt sker det en belysning av dessa både utförandemässigt och ekonomiskt som är rigorös. Den som är insatt vet att raden av kontrollstationer innebär en mycket tuff utvärderingssituation av både löpande och enstaka insatser. Det innebär att varje organisation som har ett 90-konto egentligen krävs ha en organisation som klarar av både administration och ekonomisk redovisning på ett snabbt och effektivt sätt. I det sammanhanget spelar det ingen roll att vi är en stiftelse. Den ekonomiska redovisning som efterfrågas innebär en total insyn. Dessutom ger vi löpande rapporter om vår verksamhet som är öppna och kan kontrolleras av var och en. Få organisationer har varit så genomlysta som Hoppets Stjärna under årens gång med två externa revisioner på 1990-talet då varenda verifikat gåtts igenom.


Vad får egentligen bistånd kosta? Vi har ansvar för 30 000 barn, tusentals faddrar får löpande information. Vi driver skolor i utvecklingsländer, vilket innebär att tiotusentals barn under åren fått utbildning, näringsrik mat, omsorg och hälsovård. Det rapportsystem vi tvingas ha för detta kräver en professionell administrativ och teknisk insats. Om dessa insatser inte får kosta, vem kan utföra dem? Alla är välkomna att besöka oss här i Kärrsjö. Här finns en diger dokumentation om vår verksamhet.

Fler artiklar från Debatt