07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Papperslösa ska kunna få rimlig vård

En enig regering presenterar ett uppdrag till ut­redaren att ta reda på hur papperslösa kan få vård i förhållande till nuvarande reglering. Detta är ett tydligt hur-uppdrag för att vi ska kunna bereda papperslösa en rimlig vård.

Regeringen har tillsatt en utredning för hur papperslösa ska kunna få vård på rimliga villkor. Utöver det tas anmälningsskyldigheten för papperslösas barn i skolan bort.

Det behövs en politik som med medmänsklighet bemöter människor som vill lämna fattigdom, umbäranden eller förföljelse för att flytta till andra sidan jorden. Framför allt ska barnperspektivet vara vägledande för migrationspolitiken. Kristdemokraterna som familjeparti värnar om barnen och deras rätt till en trygg barndom.

Kristdemokraterna kritiserade under tiden i opposition den dåvarande regeringen under Socialdemokraternas ledning för sin overksamhet i migrationspolitiken. När Miljöpartiet samarbetat med oss borgerliga har vi kunnat uppnå resultat i migrationspolitiken. Det avtryck Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet däremot hoppas kunna göra nästa mandatperiod tillsammans med Socialdemokraterna, motsägs av den inaktivitet vänstersidan tidigare uppvisat under årtionden.


Sverige har kritiserats av FN:s utsända för människors rätt till hälsa, Paul Hunt, för den brist på möjligheter till vård för papperslösa vi har i dag. I dagsläget ges endast vård till vuxna papperslösa om läget är akut. Runt om i landet har läkare, i trots mot reglerna, tagit egna initiativ och öppnat inofficiella vårdcentraler för att hjälpa människor. Det ska inte behövas. Det är orimligt att gravida kvinnor inte vågar uppsöka vård och råkar ut för komplikationer som kunnat avhjälpas om vård kunnat ges innan läget blivit akut. Barnperspektivet spelar även in här när barn drabbas av sina föräldrars ohälsa.

När mandatperioden inleddes stod Kristdemokraterna ensamma om att kräva en rimlig vård för papperslösa. Nu har vi glädjen att som enig regering presentera ett uppdrag till en utredare att ta reda på hur papperslösa kan få vård i förhållande till nuvarande reglering. Detta är ett tydligt huruppdrag för att vi ska kunna bereda papperslösa en rimlig vård. Utredaren ska särskilt fästa vikt vid barns behov. Den anmälningsskyldighet som tidigare funnits för barn till papperslösa som går i skolan ska också tas bort. Barnperspektivet är vägledande för att inget barn ska tvingas lida konsekvenser för sina föräldrars beslut.


Barnperspektivet var också vägledande när regeringen utformade ett försörjningskrav för anhöriginvandring. Förekomsten av ett försörjningskrav är fullt rimlig och i enlighet med de rättigheter och skyldigheter vi alla bär i ett samhälle. Integration sker bäst när familjer får vara tillsammans.Vi kunde inte acceptera att barn skulle användas som hävstång för en annars lovvärd ambition där arbete och bostad ersätter socialbidrag för nyanlända.


Utöver detta har regeringen gått vidare med en utredning kring begreppet synnerligen ömmande omständigheter, eftersom den nuvarande tolkningen i flera fall lett till utvisning av minderåriga. I ytterligare en utredning, åtgärder mot familjeseparation, föreslås att man inte ska behöva återvända för att söka uppehållstillstånd när man är samlevande och har eller väntar barn.

Sverige behöver människor som vill komma hit och bilda sig ett liv här. Det finns både arbetsmarknadsskäl och demografiska skäl till det. För kristdemokratin stannar dock inte politiken vid detta nyttoperspektiv. Utöver åtgärder för att trygga bostads- och arbetsvillkor måste det finnas förutsättningar för människor att inneha rimliga livsvillkor.


Det handlar om möjligheterna till ett drägligt liv utöver det materiella, tillsammans med sina närstående. Som Göran Hägglund sa i sitt tal på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar, "vi Kristdemokrater vill inte skapa det mest effektiva samhället utan det mest mänskliga".

Lars Gustafsson

Debatt

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar