14 maj 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Varför denna brådska med vigselrätten?


Jag har sedan ett halvår återvänt som pastor inom Evangeliska frikyrkan, EFK, efter några år i Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan. Jag har därför på avstånd följt samtalet om att EFK vill avsäga sig vigselrätten kanske redan 1 januari 2011.

Därför var det med stort intresse jag deltog i samtalsdag om detta i Nässjö för en tid sedan.


Varför har EFK så bråttom att vilja avsäga sig vigselrätten? Det skulle av många skäl vara bättre, enligt min mening, att avvakta till fler samfund kommer med på tåget. Låt mig peka på några:

Det skulle utan tvekan uppfattas mer positivt av allmänheten att veta att alla frikyrkor (i ordets gamla mening) gör gemensam sak.

Det skulle underlätta inte minst för ekumeniska församlingar om vi följdes åt.

Den något förvirrande situationen att först gå till pingstpastorn, missionspastorn eller kommunens vigselförrättare för att sedan ha själva bröllopet i EFK-församlingen skulle undanrödjas.

Jag är i princip för EFK:s hållning men ta det lite lugnt.

Fler artiklar från Debatt