17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ideella sektorn behöver diskuteras


Vi uppskattade mycket Andreas Linderyds gästkrönika den 7 april. Vi menar att den ideella sektorns förutsättningar behöver analyseras och diskuteras mer. Vår erfarenhet, från folkrörelser och folkbildning, är att de flesta ideella organisationer har så fullt upp med sina ideologiska frågor att det knappt finns energi till samtal om själva arbetets förutsättningar, vilket naturligtvis är en brist.

Vi ser gärna att den ideella sektorn på samma sätt som småföretagarna sluter sig samman och ställer krav på till exempel förenklingar av administrativa krav från myndigheter. Det skulle underlätta för dem själva och ge ännu mer tid till det ideologiska arbetet.

Sedan länge finns forskning om de gamla folkrörelserna men sedan 1990-talet har också forskningen om fler delar av det civila samhället växt fram. Det finns nya studier om hur miljörörelsen lyckats påverka politiska beslut och om hur föreningslivet nyttjar internet. Frågan vi ställer oss är om de ideella organisationerna själva vet vilken forskning som finns om dem? Och har de någon nytta av forskningsresultaten? Resultaten är inte till för akademin utan för organisationerna och för samhället i stort. Vilka slutsatser organisationerna kommer fram till är upp till dem. Vi vill inte politisera den ideella sektorn.


Som politiker möter vi ofta krav på att staten eller kommunen ska ingripa när det ena eller andra har hänt i en ideell organisation. Vi menar att det är viktigt att staten och kommuner står emot denna frestelse och låter den ideella sektorn vara en frizon utan offentlig styrning. De som är bäst på att styra och ta ansvar för organisationerna är de personer som är medlemmar, volontärer, ledare, styrelser, revisorer etcetera. Om man tror att kommunala tjänstemän är bättre på föreningskunskap än föreningarna själva är i princip redan föreningarna offentliga verksamheter.

Vi försvarar ett starkt civilt samhälle och föreningsfriheten både före, under och efter valrörelsen.

Fler artiklar från Debatt