16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det är faktiskt viktigt att ur kristen trossynvinkel diskutera när livet börjar

Anna Ardin, kristen socialdemokrat i Uppsala konstaterar att i sin replik den 27 april till min debattartikel “Befruktningsögonblicket existerar inte” den 20 april, att abortförbud inte räddar några liv. Hon är en i abortfrågan engagerad kvinna som förtydligar sin ståndpunkt så här: “Abortförbud räddar inga liv, det förstör liv och det ökar klyftorna både mellan kvinnor och män och mellan fattiga och rika.” Det är insiktsfullt och hon skriver också, lika insiktsfullt: “I länder som förbjudit abort utförs lika många aborter som i länder utan förbud, skillnaden är att i förbudsländerna utförs aborterna på ett osäkert och illegalt sätt, särskilt om kvinnan är fattig.”

Även om jag inte är troende, särskilt inte på helvetet, tror jag att vi står på en likartad värdegrund. Jag skulle bara vilja veta, Anna: har du och jag överhuvudtaget olika åsikter i abortfrågan?

Thomas Seidal har en annan infallsvinkel den 23 april och vill inte diskutera de allra tidigaste aborterna, vilket jag försökte göra i min debattartikel. Det är faktiskt viktigt att ur kristen trossynvinkel diskutera “när börjar livet?”.

Jag har upplevt kristna barnmorskor som vägrat sätta in spiral (livmoderinlägg) därför att de anser att spiralen kan vara ett abortmedel och bidra till att befruktade ägg (“barn”) hindras från överlevnad. Jag skulle vilja veta, Thomas Seidal:

  • Hur skulle du vilja du omformulera den svenska abortlagen?
  • När anser du anser du att mänskligt liv börjar?
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar