07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alla barn ska vara välkomna när de föds


Flera personer, Bergström, Seidal och Ardin har den senaste tiden skrivit om abortfrågan här i Dagen. Och frågan diskuteras i dag alltmer också bland våra unga i olika kyrkor.

Som gammal barnmorska har jag erfarenhet från den tid då "den nya abortlagen" infördes, då var diskussionerna många och ibland hetsiga. Tanken att låta kvinnor få bestämma över sin livssituation var och är viktig och helt riktig.

Att förebygga aborter var också viktigt. Dåvarande Medicinalstyrelsen hade tillsammans med alla föreningar och kyrkor på Gotland ett projekt som kallades "Inga aborter på Gotland". Där samtalades om kärlek, hänsyn och ansvar. Jag var själv med på ungdomsgården Puma i Visby och i diskussioner om förebyggande åtgärder med distriktsläkarna. Även på andra håll i landet var de förebyggande insatserna prioriterade. I Örebro läns landsting beslutades till exempel att 15 procent av barnmorskornas tid i öppenvård skulle utgöras av abortförebyggande arbete.

Men hur diskuterar vi abortfrågan i dag? Det står inte på den politiska agendan utanför kristna kretsar. Man är rädd för att låta moralistisk och dömande. Det lämnar fältet till en kristen höger som kan vinna lätta poänger på de känslor många av oss kristna har om att abort är en svår fråga, och minskar vikten av att begränsa aborterna. Vi vill inte ha tillbaka tiden före abortlagstiftningen, men jag ville gärna att vi diskuterade följande:

På vilket sätt kan vi införa abortrådgivning i förebyggande syfte?

Hur kan vi stärka kvinnornas självständighet?

Hur minskar vi det sexuella våldet? Inte minst behöver vi diskutera alkoholens roll i samband med sexualitet. Alkoholen är oftast "boven i dramat". "Jag var så full att jag inte visste vad jag gjorde" är ofta ett försvar vid en oönskad graviditet.


Alla barn ska vara välkomna när de föds. Därför behöver vi i den kristna vänstern sluta vara rädda för att prata om frågan. Vi behöver stå trygga i att vårt perspektiv skiljer sig från den kristna högerns, vi behöver inte ställa kvinnors rättigheter mot principen om det heliga livet. Abortlagstiftningen behöver inte ändras, för det finns andra och bättre sätt att värna båda sakerna samtidigt.

Fler artiklar från Debatt