12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Inte relevant att stämplas som kristen höger


replik. När jag tar del av Peter Weideruds(S) och Thomas Strands (S) replik den 3 juni på min debattartikel "Påverka utifrån kristen människosyn" den 20 maj så upplever jag först samhörighet i synen på människor i utsatta situationer. Vi inspireras alla tre av Jesu liknelse om den barmhärtige samariern. Jag känner också igen den broderskapsrörelse som jag lärt känna genom engagerade personer med gedigen kristen människosyn. Ser också ett närmande mellan oss just i den sociala passionen och lidelsen för orättvisor som drabbar de fattiga i vårt land.

Men sedan börjar debattörerna använda de schabloner som vi kan se i medierna varje dag. Det är dessa politiska schabloner, som enbart går ut på att misskreditera de politiska motståndarna, som människor är så innerligt trötta på. Jag är det i alla fall.

Ett exempel är när Weiderud och Strand använder "den kristna högern" som synonymt med Kristdemokraterna. Denna stämpling är inte relevant och jag känner inte igen mig i den.


Mannen eller kvinnan som ligger utslagen på parkbänken struntar väl i om det är höger eller vänster. Frågan är ju vem som bryr sig om den som ligger slagen. Vem som vill se människan och försöka göra en insats genom att ge en hjälpande hand. Det vill i alla fall jag göra, och utifrån Kristdemokraternas värdegrund vill jag påverka politiken. För det är många i vårt samhälle som behöver hjälp.

Fler artiklar från Debatt