17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nya kristna tekniker blir återvändsgränder


Hur kunde det bli så här? Det jag tänker på är de "tillägg" till Bibeln som har dykt upp i karismatiska sammanhang under de senaste 30 åren. Exempelvis "andlig krigföring", "falla av Guds kraft", "framgångsteologi", "barnsnödsbön", "radbandsbön", "flödesbön", "kontakt med sin egen ängel" och nu senast "Tikva-övningar". Just Tikva (ett hebreiskt ord som betyder hopp) ska ju till och med finnas som annonserad tid på Nyhemsveckan, Torpkonferensen och Löttorps camping.

Hur vällovligt syftet än är, blir dylika "kristna tekniker" förr eller senare återvändsgränder. I sämsta fall drar det iväg mot elitism och magi. Risken är stor att det blir mer människoverk än verk av Gud.


Johannes Döparens ord om att bli mindre och Jesus bli större, tycks vara glömt i en del av dagens karismatiska läger. En förmänskligad jakt på att lösa väckelsefrågan, eller i alla fall att få må riktigt bra som kristen, kan i stället leda bort från apostolisk väckelse och sund tacksamhet till Gud. System och traditioner är inte liktydigt med hur Jesus svarade i Joh.14:6: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Fler artiklar från Debatt