17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Unga från KD välkomnar folkpartistisk lärlingsmiljard


Folkpartiets förslag om att satsa en miljard om året på 40 000 lärlingar i gymnasieskolan och Komvux välkomnas av Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) i Stockholms stad.

Enligt Folkpartiledaren Jan Björklund har den hittills genomförda lärlingsutbildningen - vilken gått ut på att lärlingen gått två dagar till skolan och tre dagar till jobbet - "blivit en succé".

Nu vill FP att alliansens gemensamma valmanifest i augusti ska göra gällande att 15-20 procent av alla yrkeselever ska lärlingsutbildas och att möjligheten utvidgas till Komvux.

Lärlingsmiljarden skulle förstärka ett redan lyckat koncept som ser till individens bästa i skolan. Att dessutom ta bort förbudet mot eleversättning skulle kunna grunda ytterligare för en skola där eleven får chans att fullt ut följa sin dröm. Det svenska lärlingssystemet behöver bli ännu bättre för att Sverige ska kunna möta den alltjämt höga ungdomsarbetslösheten.

Erik Unogård,

Fler artiklar från Debatt