17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alla inbjuds till ungdomsverksamhet

En kristen barn- och ungdomsorganisation bör självfallet inte ha någon form av bekännelsekrav för medlemskap.


De senaste dagarna har öppenhet, diskriminering, tro och sexualitet debatterats flitigt i olika medier. Upprinnelsen till debatten var denna gång radioprogrammet "Kaliber" i P1, som sändes söndagen 6 juni. I ett demokratiskt samhälle är debatten en självklar och livgivande del av det offentliga samtalet.

Runt om i Sverige möts varje vecka 10 000-tals barn och unga i verksamheter knutna till lokala kristna församlingar. I de allra flesta fall möts de inom ramen för en fri barn- och ungdomsförening som finns nära församlingen. Dessa barn och ungdomar möts av ledare som ger av sin tid och sitt engagemang av två huvudanledningar. De vill erbjuda en meningsfull, rolig och utvecklande fritid i föreningens verksamhet och på samma gång inbjuda till en tro på Jesus Kristus. En tro som inte tvingar sig på, en tro man är glad att man själv funnit och därför gärna delar med sig av.


Med cirka 30 000 medlemmar i 500 lokalföreningar är Equmenia Sveriges i särklass största religiösa barn- och ungdomsorganisation. Som nationell organisation är det vårt uppdrag att rusta ledare med bra verktyg. Vi ska serva med bra material, kontakter och inspiration till dessa lokala hjältar att fortsätta sin strävan att göra världen och sitt samhälle till en bättre plats för barn och unga. Vi vill hjälpa ledare att prata om tro, sexualitet och annat som på djupet rör vår identitet som människor.

Nationella organisationer

måste givetvis jobba med policyfrågor på ett sådant sätt att det tydligt framgår att organisationen är öppen för alla. En kristen barn- och ungdomsorganisation bör självfallet inte ha någon form av bekännelsekrav för medlemskap. Vem kan begära en personlig bekännelse från en femårig körkille eller en 17-årig folkracetjej? Ingen såklart! Lika lite ska vi kräva att de rapporterar in sin sexualitet eller sina politiska ställningstaganden för att få vara med i verksamheten. Vill någon granska oss på detta är de hjärtligt välkomna.

Den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska givetvis inte skydda någon organisation från att diskriminera människor. Equmenia ska givetvis arbeta aktivt mot diskriminering på alla nivåer i organisationen. Lokala föreningar och församlingar ska ha anledning att förvänta sig bra hjälp när de vänder sig till Equmenia för att jobba med diskrimineringsfrågor.


Till dig som läser detta. Policys och styrdokument i alla ära, men det räcker inte. Sveriges barn och unga behöver fler ledare som bryr sig. Om du inte redan gjort det, så är det på tiden att du engagerar dig i en förening där man på ett respektfullt sätt pratar om tro, identitet, sexualitet och annat som hör ihop med livet. Sådana föreningar är jag övertygad om att du kan hitta inom alla kristna barn- och ungdomsorganisationer.

Kristen tro är, och ska vara, lika öppen och respektfull som vi längtar efter att hela världen ska bli. Öppen nog att granskas i sina uttryck och uttalanden. Och respektfull gentemot alla de människor Gud längtar efter att återupprätta en relation till.

Jag är stolt över att få leda en rörelse där vi alla inbjuds, accepteras och respekteras utifrån det faktum att Gud själv skapat oss och älskar oss. Jesus uppmaning är glasklar; "följ mig". När vi gör det blir vi trygga nog att möta den oliktänkande på ett respektfullt sätt. Hans erbjudande är också glasklart: Han kom till jorden för att rädda den, inte för att döma den.

Fler artiklar från Debatt