04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Broderskapsrörelsen är en radikal kraft inom partiet


Sedan 1900-talets början har Socialdemokraterna verkat för att göra Svenska kyrkan till en folkkyrka och att fjärma sig från en elitkyrka.

Bärande idégivare i detta arbete har varit såväl enskilda präster i riksdagen som medlemmar ur Broderskapsrörelsen.

Vi ser det kristna budskapet i Nya testamentet som exempel på hur Jesus valde att gå sina egna vägar. Hans besök vid brunnen med den samariska kvinnan och hans blick för barnen, fattiga, sjuka och utslagna har öppnat ögonen för dem som vill förändra samhället i tiden.

Med utgångspunkt från vårt egna idéprogram om jämlikhet, frihet och broderskap har vi även varit pådrivande för att vidga det ekumeniska arbetet ibland annat kyrkomötet.

Där har också frågor om religionsdialog med främst islam och judendomen förts fram.

Vid ett flertal kyrkoval har Socialdemokratiska nomineringsgruppen vunnit medlemmarnas förtroende och tillsammans med andra kyrkopolitiskt radikalt sinnade styrt utvecklingen till en mera jämlik kyrka i strid med främst konservativa grupper.

Det gäller frågor som rör kvinnliga präster och att göra liturgin mera jämställd. I det senaste fallet att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan.


Broderskapsrörelsen är en radikal kraft inom partiet som verkar för ökat bistånd till länder som är i behov av att få ett värdigare liv för sina medborgare och att förbättra miljön. Vidare har Socialdemokraterna varit pådrivande i fredsdebatten.

Partiet har genom till exempel Olof Palmes fond stöttat den palestinska befolkningen, när de utsatts för övergrepp av den israeliska regeringens soldatstyrkor. Över hela världen motverkas övergrepp och brott mot folkrätten.


I tanken att värna skapelsen har Socialdemokraterna sedan 1960-talet varit en bidragande kraft när det gäller att värna miljön genom att SAP-regeringen gav stöd till kommunala reningsverk för förbättrad vattenkvalité i städerna.

Vidare har s-politiken varit ledande i flertalet andra frågor som rör miljön. Det har lett till att den socialdemokratiska politiken kunnat vinna gehör i EU, där Margot Wallström, som miljökommissionär, förde upp frågan på dagordningen.

Vårt partiprogram redovisar en politik som värnar folkrätten, miljön och yttrandefriheten. Vi stödjer en aktiv och utåtriktad folkkyrka med öppenhet för frågor i tiden. Ge därför din röst till socialdemokratin den 19 september.

Fler artiklar från Debatt