23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Krossa inte ungas familjedrömmar

Sveriges unga människor har upptäckt det som den politiska eliten vägrar att ta till sig, nämligen att familjen är en grundläggande och självklar källa till lycka och välgång.

Någonting radikalt har förändrats i den nya ungdomsgenerationens värderingar. De unga svenskarnas stora dröm är inte längre att bli rik och känd. Inte heller är det att starta ett företag och tjäna stora pengar, som under IT-bubblans dagar.

I stället hägrar tanken på att kunna bygga ett familjeliv med den man älskar. Att uppleva trygghet i tillvaron och kunna förse sin familj med ett gott liv är en längtan som många av våra ungdomar bär på. Drömmen om familjelivet har en stor dragningskraft hos unga människor.

På temat "Drömsamhället" har konsultföretaget Kairos Future frågat 13500 personer i åldrarna 15-25 hur deras framtidsdrömmar ser ut. Det viktigaste för flertalet ungdomar enligt denna undersökning är - att få tillvaron att gå ihop - att få ett bra jobb - hitta den rätta - att få barn. Det är alltså familjelivet som hägrar mest och ger högst status. Kändisskap eller att skapa sig en förmögenhet är lågt prioriterade.

Om man lyssnar på den allmänna debatten så kan man lätt få ett intryck av att det "vanliga" familjelivet snart är ett minne blott. Gränslös frihet utan trohet och normer utropas ofta som den framtida "önskedrömmen".

Vi Kristdemokrater har under det senaste året pekat på bristen på verklighetsförankring hos den självutnämnda eliten, som inte så sällan återfinns på liberala och socialistiska kultursidor, som hävdar att de som har familj, arbetar och tar semester och lever sina liv som folk gör mest - lever fel. Kairos Futures undersökning bekräftar också med kraft denna villfarelse.

Konsekvensen av kulturelitens ideologiska pekpinnar blir förödande när de sedan ska göras om till politik i händerna på vänsterkartellen.

Förslag om en tvångsdelad föräldraförsäkring blir bara en av många och förödande konsekvenser. Föräldrarnas egna val av barnomsorg ska helt enkelt ogiltigförklaras vid en rödgrön valseger. I Almedalen gav Maria Wetterstrand (MP) också tydligt uttryck för förakt mot den "vanliga" familjen, då hon öppet hånade alla som säger nej till att familjer ska ges möjlighet att ha två juridiska mammor och/eller pappor till ett barn och stämplade dem som "omoderna". I så fall är vi gärna omoderna.

Sveriges unga människor har upptäckt det som den politiska eliten vägrar att ta till sig, nämligen att familjen är en grundläggande och självklar källa till lycka och välgång.

Tänk er ett samhälle utan fungerande familjer. Vi har lättare att tänka oss ett samhälle utan i stort sett allt annat. Vi tror nämligen inte att ett samhälle - under särskilt lång period - kan fungera om samhället förhärligar sveket av familjen och sätter trolösheten i högsäte.

Beslutsfattarnas blindhet i fråga om familjens grundläggande betydelse är ett av många tecken på ren dåraktighet.

Politiken har sina givna gränser - den ska inte styra över civilsamhället med alla dess föreningar, den ideella sektorn eller över kyrkornas liv, lära och tro.

Ingen annan part har en så uttalad ambition och tilltro till familjernas självbestämmande och ansvarstagande som vi Kristdemokrater. Att tro och stötta familjen blir därför en självklar konsekvens av vår politik.

Vi ställer oss frimodigt på familjernas sida.

Liksom majoriteten av landets ungdomar tror vi nämligen att Sverige mår bäst av trygga, strävsamma och fungerande familjer.

Fler artiklar från Debatt