12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det behövs ett nytt kristet parti för att lösa samhällets problem


Sverige är en demokrati. Varje svensk medborgare har rätt att rösta och att bilda ett nytt politiskt parti. Gudskelov bor vi inte i en sovjetstat, där Guds namn inte fick förekomma i samhällsdebatten. Visserligen var det några svenska partiledare som i valet 2006 ville förbjuda Gud i politiken, men det kan vi glömma. Så länge det finns kristna väljare, måste det finnas kristna partier, som de kan rösta på.

Eftersom Jesus fått all makt i himmel och på jord, ber han oss gå ut och göra alla folk till lärjungar och inte minst lära folket att hålla allt vad han befallt. På 1800-talet fanns det riksdagsmän som tog den här befallningen på allvar. 1842 kom en lag som påbjöd, att alla socknar i Sverige måste inrätta folkskolor. Skolans främsta uppgift var att lära barnen läsa, så att de kunde läsa Bibeln och få kunskap om Gud och frälsningen genom Jesus Kristus. Vi ser här hur ett politiskt beslut gav en otrolig framgång för evangeliet och lade grunden (Guds ord) för de stora väckelserna som vårt land välsignades med.


I dag ser vi hur politiska beslut från 1960-talets början har avkristnat vårt land. De flesta barn och ungdomar har dåliga bibelkunskaper. De har i skolan fått en kompott av religionskunskap utan någon som helst vägledning.

Personligen blev jag mycket upprörd över hur barn som trodde på Jesus blev förförda och förlorade sin tro i skolan. Jesus hängde bildlikt talat en kvarnsten om dessa förförares hals och sade: "Det vore bättre för dem, att de sänktes i havets djup" (Matt 18:6).


Förstår vi allvaret i dessa Jesu ord? Jag sade i alla fall upp min lärartjänst i Jönköpings kommun och startade en kristen skola där, Annaskolan. Det fanns ingen efterfrågan på kristna skolor. Prästerskapet ville inte hjälpa mig men Jesus var med mig. Skolan verkade i 19 år under stort motstånd. Jag förstår inte kristna som bara kan verka om de får applåder från omgivningen. Det är lärjungen nog, om det går honom som hans Mästare.

De kristna lärarna var upprörda över mitt tilltag. Precis som dagens kristna ledare tyckte de att deras jobb bland icketroende var det bästa. Nu säger Paulus i 2 Kor 6:14, att vi inte ska gå i ok med de icketroende, det skulle bli ett omaka par. Ett ok är det arbetsredskap som bara fungerar om båda går åt samma håll.


Kristna i andra partier får inte mycket uträttat av det Gud vill ska ske. I Bibeln finns all den vishet som behövs för att lösa samhällets många problem. Vad vi gjort mot en av Jesu minsta är det som räknas inför Gud en gång. Med politiska beslut kan vi hjälpa många av dessa våra minsta syskon.

Fler artiklar från Debatt