22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rektorer måste kunna förbjuda burka och niqab i skolorna


Utbildningsminister Jan Björklund har i dagarna lanserat ett förslag om att göra det möjligt för landets rektorer att på sina skolor förbjuda bruk av ansiktstäckande klädsel såsom burka och niqab. Förslaget har fått en del att fundera över hur det passar in i den grundlagstryggade religionsfriheten.

I detta fall, som med så mycket annat, handlar det om vilken princip som måste anses vara överordnad. Religionsfriheten, som tryggar människors rätt till, och från, religiösa uttryck, får inte vara ett hinder att delta i det civila samhället. Religionen ska enligt vår mening alltid vara underordnad samhällets civila lagar.


Nu handlar det om undervisningssituationen, där kroppsspråk och mimik utgör en betydande del av den nödvändiga kommunikationen. Om vuxna, myndiga personer väljer att skyla sig ska det respekteras i privatlivet, men det fungerar inte i det offentliga öppna samhällets tjänst. Därför ska rektorer kunna fatta beslut om burka - och niqabbärande. Samma regler ska gälla för alla skolor, såväl kommunala som fristående.


Det handlar också om alla barns rättighet att visa hela sitt ansikte, leka och leva fria från religionstvång. Elever i förskola, grundskola och i gymnasiet ska som en del av undervisningsmålen utvecklas i samspelet med andra. Här är avläsande av andras reaktioner i ansiktsuttryck en pusselbit som avsevärt begränsas redan om en del av ansiktet täcks. Syftet med undervisningssituationen är överordnat vilken personlig klädstil lärare och elever önskar ha, oavsett om det gäller burka eller långt neddragen luva eller keps.

I ett demokratiskt, öppet land som Sverige är mångfalden viktig. Var och en ska kunna utöva sin kultur och religion fritt, så länge varken individen själv eller omgivningen far illa. Vi står upp för fria val, så länge de inte förminskar trygghet och möjligheter för andra.


Vi menar att bruk av ansiktstäckande klädsel liksom föräldrars önskan om att deras barn ska slippa sexualundervisning och simlektioner, mäns ovilja att handskaka med kvinnor i offentliga situationer, med mera, är exempel på förminskande av andra människors frihet som vi ska reagera mot.

Vi står för att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter, skyldigheter och frihet. Samma människovärde helt enkelt.

Fler artiklar från Debatt