02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ett mänskligare Sverige har blivit ett allt viktigare motto


Vi kristdemokrater gick till val med mottot "Ett mänskligare Sverige". Vi ville övertyga väljarna om det trängande behovet av att forma ett samhälle där var och en ges chansen att efter förmåga utveckla och använda sina egna resurser men samtidigt ska den som behöver hjälp också få det. I stället för att som vänstern anvisa kollektiva lösningar för alla. Valresultatet ger oss all anledning att behålla mottot "Ett mänskligare Sverige". Sverigedemokraternas avancemang bekräftar en högerextremistisk våg i Europa som nu också nått vårt eget land. Syndabockar pekas ut för problem som har sin grund i helt andra förhållanden, människor ställs mot människor, egoismen sätts i högsätet och vi riskerar att få ett samhälle där sociala spänningar trasar sönder den mänskliga gemenskapen.

Dessa hot måste mötas med kravet på absolut respekt för varje enskild människas okränkbara värde. Det kravet måste skrivas in med eldskrift i våra kommande principprogram och aktionsplaner. De främlingsfientligas valframgång påminner oss om att vi måste ta fajten för människovärdet på allvar. Varje människas värde från livet första stund till dess sista.


Valet är över. Alliansen höll undan för de rödgrönas oppositionsattacker. Vi kristdemokrater gick något tillbaka jämfört med förra riksdagsvalet men vi gav svar på tal till alla dem som tvärsäkert räknade ut oss från en fortsatt plats i Sveriges riksdag.

Nu går också vi kristdemokratiska seniorer vidare i vårt viktiga arbete. Bara för att valrörelsen är över får vi inte sluta att övertyga om nya angelägna politiska reformer. Vår uppgift inom och utom partiet består: Att agera som "ett seniorpolitiskt samvete"- framsynt, starkt och frimodigt.

Fler artiklar från Debatt