15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Låt dem som levt i utanförskap få stiga upp i predikstolarna

En miljon människor lever i utanförskap enligt arbetsförmedlingen, medan Svenska kyrkan pratar om dop och äktenskap. Det är inte konstigt att siffran ifjol när det gäller utträden översteg siffran på inträden i Svenska kyrkan när man inte lever efter Jesu kärleksbudskap.

I stället för att finnas till som mest för de svaga och utsatta i efterkrigstidens djupaste kris så går man med en halv miljard i vinst och lokalt sparar man in på diakonin. Det är inte värdigt en evangelisk kyrka som säger sig ställa Bibeln i centrum.

Inget av Svenska kyrkans pågående nationella forskningsprojekt handlar om diakoni. Ett förslag på forskningsområde är det som Riksrevisionen efterfrågade för en tid sedan, nämligen mer vetenskapsbasering av lokalt drogpreventivt arbete. Här har kyrkan resurser att satsa, liksom på socialt entreprenörskap.

Frågor om utvecklingen av svensk diakoni och mötandet av samtidens diakonala behov borde både i motioner till kyrkomötet och i biskopsbrev kunna vara betydligt mer omfattande. Jag menar att vår tids främlingsfientlighet, utanförskap och den ökande totalkonsumtionen bland kvinnor och äldre måste ses som hela den svenska kristenhetens diakonala misslyckande. Men nu är det dags för förändring och jag tycker att Svenska kyrkan skall ta täten.

Svenska kyrkan borde börja anmäla präster och diakoner som jobbcoacher hos Arbetsförmedlingen och som predikanter och mötesledare anställa deltidssjukskrivna som efter en kort kurs borde få göra mycket av det präster gör i dag, men som i frikyrkorna länge kunnat utföras av lekmän. Skillnaden är ju att i Svenska kyrkan så hålls allt mycket striktare till formen.

Jag tror verkligen att om Svenska kyrkan drog fram människor som kämpat iarbetslöshet och utanförskap i den senaste krisen i predikstolen, så skulle både Sverige och den världsvida kyrkan få betydligt mer framtidshopp än de många präster som idag talar till nästan tomma kyrkor.

Fler artiklar från Debatt