08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pruta inte på bibeltroheten!

Jag läser med stigande förvåning och oro, att medlemsbegreppet inom pingstförsamlingarna ska utredas utifrån hur människor har det i dag. Omvändelse och troendedop har hittills gällt i våra pingstförsamlingar för medlemskap, och många har under åren fått betala ett högt pris för det. Men nu vill man tona ner synen på dessa begrepp, så att det får bli en process, som så småningom leder fram till personlig tro, dop och medlemskap.
Viljan att välkomna nya människor blir större än troheten mot bibelordet. Människans behov ska gå före bokstavens krav, hävdar många kristna i dag. Nu blir det viktigare att "de får komma med, känna trygghet och uppleva gemenskap".
Anledningen till denna förändrade syn på medlemskap är att många som går på gudstjänsten inte är medlemmar, och de som står i matrikeln inte går. Den krassa verkligheten gör att man därför vill ändra på kartan, då "vi inte lever som vi lär".
Tänk om man från Pingst hade rekommenderat alla församlingar att ta tid till bön och fasta för alla sina "matrikelmedlemmar", så att de blir aktiva och att den helige Ande skulle få överbevisa "icke ännu omvända" gudstjänstfirare om nödvändigheten att omvända sig, döpa sig och bli aktiva i församlingen.

Vi hjälper inte människor in i Guds rike genom att ta bort "trösklarna" omvändelse och troendedop. "Den som tror och blir döpt skall räddas" (Mark 16:16). Det vore mycket olyckligt om man inom Pingst fick två medlemsbegrepp.
I dag behövs det sannerligen mod att vara kyrka, att stå för bibelordet och rätta sig efter det!
Fler artiklar från Debatt