14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Äntligen kan inte rattfyllerister skylla på eftersupning


Det är självklart helt orimligt om en rattfyllerist frikänns genom att hävda att intaget av alkohol skett efter olyckan. Detta är en fråga jag lagt en motion till riksdagen om och som nu äntligen blir verklighet.
I Norge är det sedan länge förbjudet med eftersupning. Sex timmar efter det att en förare varit inblandad i en trafikolycka råder förbud på att dricka alkohol. Det är en signal om vilket ansvar det medför att köra bil. Har du krockat får du hålla dig undan alkohol i ett par timmar, det borde inte vara någon större uppoffring. Därför motionerade jag om en lag mot eftersupning enligt norsk modell. Och därför är jag också glad över att denna motion nu ser ut att gå igenom i och med socialutskottets beslut.

Antalet fall av eftersupning ökade från 124 till 514 på bara ett år, från 2009 till 2010. Rättsmedicinalverket i Linköping analyserar inför brottsutredningar misstänka rattonyktra förares blodprov för att bedöma under vilken tid alkohol har intagits. Före eller efter olyckan. Men Rättsmedicinalverket har annat att syssla med än att utreda om bilförare druckit alkohol före eller efter en olycka.

Därför är det glädjande att riksdagens socialutskott nu går min motion till mötes för att införa en lag mot eftersupning. Att förbjuda en människa att supa direkt efter en olycka kan inte anses särskilt provokativt när det handlar om att gå ett steg på vägen mot minskad rattonykterhet och ökad trafiksäkerhet.
Redan 2005 tillsatte den dåvarande regeringen med justitieminister Thomas Bodström en utredning om att införa en lag mot eftersupning.

Under förra mandatperioden stoppades införandet upp eftersom det ansågs för komplicerat och rättsosäkert att införa en lag mot eftersupning. Det är överdrivna ståndpunkter. Säkerheten på våra vägar måste prioriteras. Trafiksäkerhetsmässigt är en lag mot eftersupning en tydlig markering om var skåpet ska stå.
Fler artiklar från Debatt