15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Syftet med utställningen är dialogen

Utställningen Breaking the Silence är ingen politisk markering, utan ett sätt att visa den verklighet som de stridande befinner sig i under en väpnad konflikt.

Lisa Abramovicz och Svensk Israelinformation riktar i en debattartikel i Dagen 17 mars svepande kritik mot den utställning med den israeliska organisationen Breaking the Silence som arrangerats på Armémuseum nyligen. Utställningen anklagas för att måla upp en ensidig israelbild genom långtgående generaliseringar och en ensidig historiskrivning. Många av de frågor och påståenden som lyfts i artikeln hade kanske enklast fått sina svar genom ett besök på utställningen, och genom att lyssna på vad de israeliska soldaterna hade att säga. En öppen dialog med besökaren om de frågor som bilderna och berättelserna väcker är en integrerad del av utställningen.
Precis som Abramovicz skriver är det mycket starka bilder som visas upp av Breaking the Silence. Bilder av en typ som förvånar oss varje gång vi ser dem, trots att de tenderar att dyka upp från de flesta konflikter. Det är soldaternas egna bilder, de flesta av dem tagna i Hebron under den andra intifadan. Men bilderna i sig säger bara en liten del av vad utställningen handlar om. Det är soldaternas berättelser, och den diskussion som uppstår i de grupper som tillsammans ser bilderna som är den kontext som utgör utställningens kärna. Och den israelbild som presenteras av utställningen är därför en oerhört komplex bild - långt från den ensidighet som Abramovicz beskriver.

Soldaterna som utgör Breaking the Silence, och de soldater som lämnat vittnesmål till organisationen, har alla varit i tjänst på Västbanken, i Gaza eller i Östra Jerusalem. De kommer från i stort sett alla olika förband som opererat på dessa områden, och de representerar alla olika delar av det israeliska samhället - inklusive olika politiska uppfattningar. Organisationen har därför ingen politisk uppfattning om hur konflikten bör lösas.
Tvärtemot vad Abramovicz påstår i sin artikel är inte syftet med utställningen att svartmåla Israel. Soldaterna från Breaking the Silence är stolta över sitt land och den israeliska demokratin. De har alla riskerat sina liv för att skydda Israel. Många av dem är som reservister beredda att göra det igen. Det är från den utgångspunkten de vill belysa hur den verklighet som de är skickade av sitt land att tjänstgöra i faktiskt ser ut. Att israeliska soldater på detta sätt för en offentlig diskussion om vad långvarig ockupation innebär i praktiken är något som det israeliska samhället kan vara stolt över. En öppen debatt är grundstenen i varje demokrati.

Och precis som utställningens kontext på Armémuseum belyser så är detta också en generell diskussion som inte bara är av relevans för det israeliska sammanhanget. Parallellt med utställningen om Breaking the Silence löper en utställning om svenska soldater i Afghanistan på museet. Och i samband med utställningen hölls också ett seminarium om att vara soldat bland civila för att belysa just den generella problematiken. Vi tror inte att Breaking the Silence lyfter ett specifikt israeliskt problem genom sina bilder och berättelser. Tvärtom vittnar bilder och berättelser från andra konflikter om samma sak. Krig och konflikt har ett oerhört högt pris, framför allt för den civilbefolkning som drabbas, men också för de som strider och som varje dag utför handlingar som de aldrig trodde de skulle göra. Vägen tillbaka till "normalt" liv blir bara längre och svårare ju längre en konflikt pågår.

Det är detta som utställningen med Breaking the Silence vill tala om. Det är därför vi bjudit dem och deras utställning till Sverige - vilket för övrigt är samma anledning som varför vi tidigare har bjudit in före detta palestinska militanta som tillsammans med israeliska ex-soldater i organisationen Combatants for Peace arbetar för att bryta konfliktcykeln. Utställningen med Breaking the Silence pekar inte mot någon specifik lösning på konflikten, men den pekar på konsekvenserna av den rådande situationen och decennier av militär ockupation.
För oss, Svenska kyrkan, Diakonia och Kristna fredsrörelsen, är det en självklarhet att försöka lyfta fram röster som arbetar för fred mellan israeler och palestinier. Vi tror inte att lösningen på konflikten finns i fortsatta våldshandlingar utan snarare i starka civilsamhälleliga rörelser både i det palestinska samhället och i det israeliska. Människor och organisationer som med icke-våldsliga medel arbetar för öppna och demokratiska samhällen, och ett slut på decennier av våld. Breaking the Silence är en av dessa organisationer, och vi är stolta över det arbete de gör som en viktig del av det israeliska civilsamhället.
Fler artiklar från Debatt