28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ledare måste skapa en kultur för tillväxt

Vad gör kristna ledare för att skapa en kultur som främjar tillväxt i sina kyrkor? Det är den viktigaste uppgiften som en ledare har - att skapa en jordmån för den växt som Gud ger.


Inte långt efter att vår kyrka hade öppnat fick jag ett e-postmeddelande från Gabrielle. Hon skrev: "Jag känner alltid så mycket skuld och tycker att jag inte platsar i kyrkan. Så det var ett mycket stort steg att gå till din kyrka i söndags. Jag måste säga att jag blev varmt välkomnad av alla och jag tyckte verkligen om gudstjänsten och undervisningen. Jag vill bara tacka dig och alla andra i teamet för att ni skapade en så varm och kärleksfull miljö så att människor kan öppna sig och ta till sig budskapet och att de vet att de är okej oberoende av vilken nivå de befinner sig på - alla blir älskade som de är. Jag vet att det gäller i alla organisationer att en sådan attityd kommer uppifrån och fortplantar sig nedåt. Det kan vara bra eller dåligt. Men hos er är det toppen!"


Gabrielles mejl fick upp mina ögon för hur viktig kulturen är. Sedan den dagen när hon klev in genom vår dörr har tusentals unga skeptiska eller tveksamma sökare börjat följa Jesus Kristus i Gateway Church. Nu är jag övertygad om att den allra viktigaste uppgiften för en ledare är att vara uppmärksam på kulturen. Det är också den allra svåraste. Som ledare i ett postkristet samhälle är vårt jobb inte att få människor att växa eller förändras. Gud är ansvarig för växten. Vår uppgift är att skapa den rätta jordmånen, en hälsosam omgivning dit människor som har rört till sina liv kan komma som de är och där Gud kan åstadkomma tillväxt över tid. Har vi funderat tillräckligt mycket på vilken kulturell jordmån som krävs för en sund kristen gemenskap i ett postkristet samhälle?


Alla former av liv kräver rätt miljö för hälsosam tillväxt. I en kristen gemenskap omfattar kulturen vanor och beteenden hos människor som avgör vad, varför och hur de agerar och samspelar med varandra. Kulturen formar strukturen hos relationerna i den enskilda kyrkan. Eftersom kultur i stor utsträckning är osynlig är vi ofta inte medvetna om vilken kulturell jordmån vi har skapat. Men kulturen påverkar samtalen på kyrktorget, hur tålmodiga de troende är med kyrk-ovana besökare, hur människor lever sina liv tillsammans. Kulturen ger svar på de frågor folk ställer: "Vill jag bli som de här kristna?" "Passar jag in här?" Så vad kan ledarna göra för att skapa kultur?


För det första börjar skapandet av kultur med inställningen hos ledarskapet i kyrkan. Vad som behövs är ofta inte en ny strategi eller metod att implementera utan en förändrad inställning. När ledarna samspelar med andra formar de kulturen. Alla ledare bör ställa sig frågan vilken kultur de tillsammans just nu ger upphov till.


För det andra. De vibbar som gudstjänsten ger skapar också kultur. Vad man ser och känner, vilken stil musiken har, hur människor talar och klär sig och samspelar är mycket viktiga. Allt sådant signalerar till andra vad man är, vad som är att vänta och hur man bör uppföra sig. Denna offentliga aspekt av kultur måste bringas i samklang med smaken och språket hos de kyrkovana i omgivningen. Vilka budskap får människor från din gemenskaps vibbar? Hur duktiga är ni på att kommunicera Bibelns tidlösa sanningar på ett språk, med en musik och i en stil som stämmer med den omgivande kulturen?


För det tredje. En av de mest försummade aspekterna på kultur handlar om hur en genomsnittlig person tar till sig visionen av hur man lever och fungerar som en kristen gemenskap. Som ledare har du inte möjlighet att förmedla allt det Gud har att ge genom din undervisning. Så tänk efter: Vad är det som är centralt? Vad tryckte Jesus särskilt på? Vad behöver kommuniceras om och om igen?

För vår del hittade vi några kärnbudskap som förmedlade nåd (kom som du är), växt (men förbli inte sådan) och autenticitet (inga perfekta människor tillåtna). De formade en vision som fick vingar när vi upprepade dem gång på gång.


Till sist. Kulturskapande kan inte skiljas från organisation. Om kyrkan är en organism, Kristi kropp, så måste den fungera på ett samordnat sätt. Hur organiserar vi oss så att kulturen stöds och förstärks på samma vis som ett skelett stöder en kropp? Alltför rigid organisation tillåter inte den flexibilitet och kvickhet som Kristi kropp behöver för att verkligen komma till sin rätt. Å andra sidan, om det inte finns någon organisatorisk stadga i bakgrunden hindras kroppen från att utvecklas och växa då delarna blir allt mer osammanhängande.

Kulturen i varje kyrka behöver planteras, vattnas, plöjas och gödslas. Att skapa en kulturell jordmån där Gud kan ge växt är den viktigaste uppgiften som församlingens ledare har.

Fler artiklar från Debatt