01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad kan svenskarna göra för sina nästa - irakierna?


Vår önskan är att alla människor ska kunna leva i fred och frihet hela sitt liv, men vår värld ser inte ut så i dag. Det finns krig och oroligheter runt om i vår värld och nationer där statsskicken är instabila, som inbördeskrig eller stora folkliga protester mot diktatorer.

Vi här i Sverige är lyckligt lottade, vi som inte är pensionärer har aldrig upplevt krig och förföljelse i vår närhet. Vi svenskar har tagit ett stort ansvar och varit ett föregångsland när det gäller att hjälpa människor som hamnat i krigszoner eller varit förföljda. Ser vi till vår storlek har vi tagit emot många människor, vilket har gjort att vårt land har berikats och utvecklats. Naturligtvis går flykting/invandringspolitiken att förbättra och utveckla, men det ansvar vi tagit ska vi vara stolta över.


Vi svenskar har även blivit mera givmilda på senare år, givmildheten har ökat när det samlats in pengar vid olika galor med behjärtansvärda ändamål. Vi vill hjälpa människor i nöd runt om vårt klot. Detta är medmänsklighet, att tänka på sin nästa.

Vi tycker oss nu se en ändring i svensk flyktingpolitik. FN:s flyktingorgan, UNHCR, rekommenderar att inte verkställa utvisningar av kristna irakier på grund av säkerhetsläget - ändå sker detta. De kristna irakierna hotas av förföljelse och fruktar för sitt liv. Vi vill att Sverige ska ändra sitt sätt att agera så människor utvisas endast när det sker till en trygg miljö så de inte behöver frukta för sina liv. Svensk flyktingpolitik kan naturligtvis inte lösa de motsättningar som finns i Irak. Lösningen på det ligger i irakiernas egna händer.


Att skicka tillbaka kristna irakier som nu sker är inte rätt och är ett tydligt trendbrott i svensk flyktigpolitik vilket upprör oss mycket. Många i vår församling har skrivit på protestlistor och namninsamlingar mot detta. Vår uppmaning och önskan är att de ansvariga i regeringen lyssnar på FN:s flyktingorgan, UNHCR, och låta hjärtat vara med. Det anser vi är att ta ansvar för sin nästa.

Fler artiklar från Debatt