13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sveriges kristna råd skymmer Jesus Kristus


Sveriges kristna råd, SKR, går i en debattartikel i Dagen 11 mars ut med ett handlingsprogram för miljöansvar och klimatengagemang som ska samverka med SKR:s program för fred och rättvisa. Det låter ju bra och politiskt korrekt för en kristen organisation i Sverige 2011. Till och med Jesus får vara med på ett litet hörn i artikeln.

Men så fel allt blir. Felet är att SKR inte sätter Jesus Kristus, skapelsens herre, i centrum så att människor kan få en relation till honom. SKR undantränger i stället Jesus Kristus och ställer sig själva och sitt handlingsprogram i centrum. Nu ska kyrkornas ledare och teologer visa hur duktiga de är genom att de minsann tar sitt ansvar för fred och miljö. SKR beter sig på samma sätt som fariséerna på Jesus tid. De hade sina egna tillägg till skriften som skymde Guds ord. Jesus Kristus kom ofta i tvist med fariséerna om dessa tillägg. Precis som fariséerna hindrar SKR med sina tillägg till evangeliet vanliga människor utan makt och inflytande att se Guds nåd och frälsning i Jesus Kristus.


Som medlem i en av medlemskyrkorna är jag därför mycket tveksam till SKR. Varför ska vi vara med i en organisation där vi förväntas underordna oss deras agenda och toppstyrning? SKR säger i artikeln inget om vårt behov av frälsning, syndernas förlåtelse och skuldbefrielse trots att det är människans syndafall som är orsaken till att skapelsen är söndrad och lagd under förbannelse.

Det bästa sättet för oss kristna att verka för vår "livsmiljö" är att visa på Kristus i ord och gärning så att det Kristus gjort och gör är det allra viktigaste och centrum i våra liv.

Kristus är ju frälsningen för oss och hela skapelsen. Ju mer vi predikar Kristus desto mer riktas människors blickar mot honom som är vägen, sanningen och livet. Trons upphovsman och fullkomnare. Människor kan då ta emot Guds nåd och får kraft att i tacksamhet leva ut den till välsignelse för både medmänniskor och Guds skapelse.


Att till exempel förkunna Jesus snara återkomst löser oss från girighet och habegär, vilket är bra för miljön. Det är ingen tillfällighet att tron på ett unikt och absolut människovärde uppstått i den judisk-kristna civilisationen med alla dess positiva effekter på samhällsutvecklingen. Skapelsen kommer till sist att upprättas men inte tack vare SKR:s handlingsprogram utan tack vare det Jesus gjorde på korset.

Fler artiklar från Debatt