27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Insändare: Åk inte till Rom


Jag förstår fortfarande inte anledningen till att åka till Rom.
Sten Gunnar Hedins debattartikel i Dagen den 13 april gör det ännu svårare att förstå anledningen till varför man ska åka till Rom. För ett tag sedan träffade jag en katolsk präst som sa att Katolska kyrkans mål är att ena alla kyrkor under Rom. Bara ett sådant uttalande borde avråda pingstpastorerna från att åka.
Det finns så mycket som är ren villolära i katolikernas tro. Några exempel: Skärselden, tron att vinet blir Jesu blod vid nattvarden, tillbedjan till helgonen och Maria, att Maria var en syndfri person (ingen har varit syndfri utom Jesus), påven som Kristi ställföreträdare på jorden. Vem är det som förföljt frikyrkorna i till exempel Sydamerika? Jo, Katolska kyrkan.
Nej, Sten-Gunnar och andra som tänker åka till Rom - stanna hemma och arbeta för bättre enighet här hemma i stället.
Fler artiklar från Debatt