07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Våra äldre följer med i nya skattelättnader


Nu får även våra äldre följa med i skattelättnaderna när det femte jobbskatteavdraget för de yrkesverksamma ska införas 2012. Och det direkt. Det har varit Kristdemokraternas krav och löfte. Viktigt är att vi kan leva upp till det.

I vårpropositionen har alliansregeringen gjort klart att man vill införa ett femte jobbskatteavdrag - med sänkt skatt för löntagarna - efter de fyra vi genomförde förra mandatperioden. Rätt så. I praktiken har ju dessa skattesänkningar varit väl så viktiga för löntagarnas ekonomiska marginaler som framförhandlade lönehöjningar.


Till denna förbättring ska också läggas en mycket befogad skattesänkning även för våra äldre som byggt landet, att gälla från och med nästa årsskifte.

När den aviserade skattesänkningen genomförts kommer en garantipensionär kunna konstatera att den totala skattelättnaden som Alliansen genomfört sedan år 2008 motsvarar drygt 600 kronor i månaden. Med en garantipension på 6800 kronor gör det verklig skillnad.

Efter att pensionsbromsen automatiskt slagit till de senaste åren till följd av den globala finanskrisen, vänder äntligen utvecklingen.

Därför kan nu pensionärerna räkna med indexhöjningar motsvarande höjd pension med cirka två och en halv procent de närmaste tre åren, detta som resultatet av Sveriges unika ekonomiska återhämtning.


Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för bättre ekonomiska villkor för pensionärer. För vårt värdeorienterade parti på kristen-social grund är det positivt att regeringen nu slår fast att välfärdssatsningar får högsta prioritet - och att skattesänkningar för våra äldre och löntagare kommer därefter.


Sverige som helhet, löntagare likväl som pensionärer och företagare, vinner på en regering som i förvaltarskapstankens anda satsar på ett långsiktigt och eftertänksamt perspektiv inom ekonomin för att hålla ordning och reda på statens finanser.

Spåren av motsatsen - i euroländer som Grekland, Irland och Portugal - förskräcker verkligen. Där får aldrig Sverige hamna.

Fler artiklar från Debatt