14 april 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Juholt avslöjar en okunnighet om både kyrkan och Gud


Det är en intressant men märklig bekännelse ledaren för Socialdemokraterna Håkan Juholt ger då han säger sig tro på kyrkan men inte på Gud. Det avslöjar oförmåga till analys och logik. Eller också avslöjar han en förvånande okunnighet om både kyrkan och Gud.


Man kan påminna om den gamla tankeleken "vad kom först - ägget eller hönan?". I dag vet vi att vi får ägg av hönan och vi är tacksamma för det. Så är vi också tacksamma för att Gud gav oss kyrkan. och utan Gud - ingen kyrka. Hur skulle Juholt kunna tro på kyrkan om inte Gud fanns?


Kyrkan finns för att Gud finns och utan Gud finns ingen kyrka. Om du, Håkan Juholt, menar att kyrkan kan finnas men inte Gud, talar du om något som enligt gängse tradition och språk inte blir mer än en byggnad och möjligen en organisation.

Men kyrkan är en organism skapad av samma Gud som en gång skapade allt som finns och allt som har liv.


Det går inte att skilja kyrka och Gud. Man har inom politiken försökt att politisera kyrkan och man har tyvärr lyckats i långa stycken, men det beror på att kyrkoledare varit undfallande och blivit politiskt "korrekta". Det vore ytterst olyckligt om kyrkan skulle bli slagträ eller redskap för gudsförnekande politikers värdegrunder och människosyn. Det är i dag kyrkans dilemma - att man i kyrkoledning tar politiska majoritetsbeslut och inte frågar efter vad Gud vill med sin kyrka. En kyrka skall ledas av Guds män och kvinnor och det är genom dem Håkan Juholt och andra får uppleva hans omsorg och närhet, bland annat i form av en präst som visar omsorg och empati för gamla och döende.

Så, bäste Håkan Juholt. Tro på Gud och tro på kyrkan. Den kombinationen kommer du långt med.

Faktiskt ända till himlen.

Fler artiklar från Debatt