16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Riktlinjer för Charta Oecumenica

I Dagen den 20 april finns en insändare av Barbro Sigfridsson som innehåller vissa felaktigheter och missförstånd om det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica - Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa. I Charta Oecumenica har de stora kristna traditionerna i Europa, ortodoxa, katoliker, anglikaner, lutheraner och reformerta, sökt finna vägar för att leva i trohet mot Kristi bön "att de alla skall bli ett". (Joh 17:21). Påståendet att det bara är katolska kyrkan som står bakom dokumentet är inte korrekt.
Dokumentet har tillkommit demokratiskt under de stora europeiska ekumeniska mötena som började i Basel 1989. Sveriges Kristna Råd (SKR) har inte antagit och skrivit under chartan, bland annat därför att det är ett arbetsdokument öppet förändringar. Däremot har SKR:s styrelse beslutat att använda chartan just som arbetsdokument och rekommenderat medlemskyrkorna att göra detsamma.
Sveriges Kristna Råd är en mötesplats för kyrkorna i Sverige och tvingar varken medlemskyrkorna eller deras medlemmar till några ställningstaganden. Alla beslut fattas i konsensus.
Ute i Europa är Charta Oecumenica ett mycket använt och uppskattat verktyg. I sin enkelhet är chartan det mest lästa ekumeniska dokumentet hittills. På SKR:s hemsida www.skr.org finns själva texten, den svenska tillämpningen, kommentarer av kyrkoledare i Sverige över vissa avsnitt i texten samt förböner i Charta Oecumenicas anda.
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar