15 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är Tony Blair trovärdig?


I Dagen den 21 april skriver Tony Blair om sin Faith Foundation. Han presenterar organisationens malariaprojekt och reflekterar kring viktiga erfarenheter från den senaste tidens religions- och kulturmöten.

Problemet är inte så mycket vad han skriver. Problemet är Tony Blair, närmare bestämt hans trovärdighet. Som brittisk premiärminister fattade Tony Blair som bekant beslut om att gå med i det USA-ledda illegala kriget i Irak med en miljon döda irakier och fyra miljoner flyktingar, där-ibland många kristna, som följd. Beslutet baserade sig på falska uppgifter om kopplingar mellan al-Qaida och Irak.


Det är knappast första gången en politiker med blod på händerna söker egen upprättelse genom att grunda en världsförbättrarorganisation. Därför är det skäl att förhålla sig kritiskt också till Tony Blair. Hittills har dock Blair närmast välkomnats med ryggdunkar av det kristna ledarskapet. Det är skrämmande.

Fler artiklar från Debatt