07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jobba efter pensionen bättrar på ekonomin


En kommentar till Chatrine Pålsson Ahlgrens artikel "Ålderismen måste motverkas" i Dagen 30 april.

Många av dem som kan och får jobba efter pensionsåldern gör det för att bättra på sin ekonomi, för att kunna "njuta av nöjen, upplevelser och konsumtion, för hobby och kunskapsprojekt". Alla har inte riksdagspension.

Fler artiklar från Debatt