17 maj 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Medlemskap och lärjungaskap går hand i hand


Just nu är medlemskaps-frågorna högaktuella inom den svenska Pingströrelsen. Flera av dessa betydelsefulla frågor kommer att behandlas på Pingsts rådslag.

Den absolut mest övergripande och avgörande frågan är, hur medlemskapet i en församling på nytt igen skall fyllas med ett andligt innehåll och en verklig trossubstans, i stället för att bara vara en matrikel- och föreningsfråga.

I dag finns det ett stort och allvarligt "gap" mellan våra medlemsmatriklar och den aktiva och gudstjänstfirande församlingen. Eller som Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström uttrycker det i senaste numret av Pingst.se: "Vår förhoppning är att frågan om medlemskap skulle lyftas från en fråga om stadgar och matriklar till hur vi tränar lärjungar som kan göra skillnad." Min djupa övertygelse är att medlemskapet måste bygga på ett aktivt, medvetet och djupt lärjungaskap. I sin välkända missionsbefallning gav Jesus oss ordern: "gå ut och gör alla folk till lärjungar". Kanske är detta den del av missionsbefallningen som vi har försummat allra mest. Om vi tappar lärjungaskapstanken blir våra församlingar bara religiösa föreningar med passiva matrikelmedlemmar, som blir en karikatyr av vad det innebär att vara en Jesus efterföljare. En sådan församling förlorar både sin andliga kraft och förmågan till ett positivt inflytande över vårt samhälle. Men hur kan vi då bli bättre på att göra och träna lärjungar?


Låt mig få ge två konkreta förslag: lärjungaskola och medlemsbekräftelse. Varje församling borde starta en lärjungaskola där man under några års tid undervisar och tränar både nya och gamla medlemmar. Denna kan vara uppbyggd efter Alphakursernas modell. Man möts terminsvis under en kväll i veckan i 10-15 veckor. Varje kväll består av fika, undervisning och gruppsamtal. Man börjar med mera grundläggande ämnen, en typ av "dopskola", för att sedan fortsätta med fördjupad undervisning om lärjungaskapets innebörd, vår identitet i Kristus, ett andefyllt liv, gåvor och tjänster med mera.

Inom ramen för gruppsamtalen finns tillfälle för praktisk träning, gåvoupptäckande och förbön. Lärjungaskolan är inte ett krav men ett erbjudande för alla som vill växa och utvecklas i sin tro och ta sitt lärjungaskap på allvar.

Det andra förslaget är att våra församlingar inför en obligatorisk medlemsbekräftelse, där varje medlem får tillfälle att, till exempel vart femte år, skriftligt bekräfta och därmed förnya sitt medlemskap. Detta blir ett tillfälle för varje medlem att reflektera över sitt andliga liv, sin relation till sin församling och sitt engagemang. Framför allt blir det ett tillfälle att förnya sin överlåtelse till både Herren och den lokala församlingen, där man står med som medlem.

Ett lämpligt tillfälle skulle kunna vara i samband med påskhögtiden. Då blir det också en påminnelse om dopets andliga innebörd. Medlemmar som försummar att skicka in sitt svar kan tillsvidare förflyttas till ett kontaktregister. Dessa kan sedan få nya påminnelser, som de förväntas reagera på.

Fler artiklar från Debatt