07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Omvändelse och tro är grunden för dopet


Min förkunnarbroder i Helsingborg, kyrkoherde emeritus Stig Ekelund, har den 14 april haft vänligheten att kommentera min rapport om att Betelkyrkan Åstorp uppmärksammade Helge Åkessons frimodiga dop av några personer som kommit till tro i Grytevad i norra Åstorp 1857.

Firandet var en positiv händelse och präglades av glädjen att modiga människor vågade ta konsekvensen av Guds ord och låta döpa sig genom nedsänkning sedan man kommit till tro. Glädjen över denna händelse får inte föranleda Stig Ekelund eller någon annan som ännu inte upptäckt rikedomen i det urkristna dopet att känna sig "ifrågasatta till den grad att (man) inte får vara med".

Sedan avgörs inte frågan om vad som är ett bibliskt dop av att två miljarder ännu inte gjort denna upptäckt, utan lever kvar i sitt barndop, lika litet som det hjälpte att hela världen före Kopernikus och Galileo trodde att jorden var platt. Sedan tror jag att många av de två miljarderna som Ekelund anför på en rad andra områden omvänt sig och kanske en dag som så många andra upptäcker det bibliska dopet.


Stig Ekelund utgår ifrån att Guds nåd skulle vara så stor att vårt eget agerande endast har en ringa betydelse. Men om det nu är så att just Guds nåd bjuder oss att på det här sättet genom omvändelse, tro och dop ta emot hans frälsning - hur kan vi då med hänvisning till just Guds nåd negligera Guds befallning på det här området och inte låta döpa oss?

Avslutningsvis skriver han att det för de första kristna var självklart att "hela huset" skulle få del av Guds kärlek - det är det fortfarande. Dock ej med några tvångsmässigt utförda spädbarnsbegjutningar som man felaktigt kallat för dop.

Nej, professor Beasely Murrays (Baptism in the New Testament) visar hur samtliga fem texter som beskriver dop av hela hus bygger på att vägen via omvändelse och tro var förutsättningen för alla i dessa hushåll och att den tro man syftar på i urkristen tid var den som var resultatet av vad man hört och tagit emot i sitt hjärta. Romarbrevet 10:17: "Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord".

Fler artiklar från Debatt