17 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

RFSU kan inte få ta hand om värderingarna


Den pågående debatten om våra barns sexualundervisning föranleder några frågor och refektioner.

På vilket sätt har regering, riksdag och skolmyndigheter auktoriserat RFSU, som för många framstår som en extremliberal sexualpolitisk lobbyorganisation, att förmedla en undervisning i detta känsliga ämne. Vilket uppdrag har UR/RFSU fått och vem har instruerat dessa att ta fram ett undervisningsmaterial.

Det vore på sin plats att medier synar detta förhållande genom att till exempel intervjua vår skolminister Jan Björklund och vår socialminister Göran Hägglund om vilka instanser som har rättigheter och befogenheter att utforma undervisningen till våra barn och hur dessa anser att man skall styra upp detta.


I debatten har framkommit att RFSU:s och UR:s utbildningsmaterial uppmuntrar eleverna att bejaka sin sexuella nyfikenhet och även introducerar dem i avancerat sex. Eleverna som skall ta in budskapet är i 13-14 årsåldern och fortfarande barn i många avseenden. Många har ännu ej kommit in i puberteten och frågan är när och hur samhället skall ge en relevant undervisning i detta känsliga ämne. Naturligtvis behövs en saklig och sund undervisning men på vilka värderingar skall denna undervisning ges? Skall man se sex som en konsumtionsvara eller något djupare, innerligare och värdefullt som man delar med sin älskade. Hur ska man förhålla sig till kompissex och så vidare.

Jag tror att en diskussion om sex och samlevnadsundervisning fokuserad kring en vetenskaplig analys varvad med en portion sunt förnuft skulle kunna leda fram till en välgörande breddning och analys av vad vi vill uppnå. Att utifrån sociologiska, psykologiska och medicinska erfarenheter göra ett program för undervisning av våra ungdomar som är förankrat i majoriteten av de vuxnas värderingar och det samhället i stort vill värna om, borde vara fullt möjligt. Att bygga självkänsla och tillit till sitt värde som människa är andra pusselbitar i denna ekvation.


Det är sent men inte för sent för våra ansvariga politiker och skolmyndigheter att agera i denna fråga - inte för att frågan primärt sett är politisk och det är till synes komplicerat att politisera detta känsliga område där många bär på en ryggsäck av olika upplevelser och känslor. Men man kan inte abdikera inom detta område och låta en intresseorganisation som RFSU ta hand om värderingsfrågorna. Hur vi ser på och förmedlar sex och samlevnad för den uppväxande generationen är definitivt en viktig byggsten i att dana en ny generation och för landets utveckling.

Fler artiklar från Debatt