15 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sigdfrid Deminger får som han önskar - GF-styrelsen ska ändå avgå


Att frågan om den nya kyrkan engagerar är vi glada för eftersom engagemang för processen framåt. Dock kan efter Sigfrid Demingers insändare i Dagen den 4 maj några klargörande kommentarer vara på sin plats.

Gemensam framtids styrelse är inte - som Deminger skriver - en interimsstyrelse för den nya kyrkan som självständigt kunnat styra sitt arbete utan i själva verket en förening, som på kyrkornas uppdrag har haft att förbereda den nya kyrkans bildande. GF-föreningen har under året den arbetat haft en tydlig uppdragsbeskrivning formulerad, beställd av kyrkostyrelserna.
Huvuddelen av uppdraget bestod i att ta emot svaren på den remiss som processledningen före GF hade författat, samt att utifrån dessa processa fram grunddokument för den nya kyrkan. Församlingarna har lagt ner ett stort engagemang som märks på mängden och den höga kvaliteten i svaren - cirka 420 församlingssvar - vilket resulterade i ett nytt grunddokument för den nya kyrkan som har fått ett varmt mottagande.
Parallellt med arbetet med grunddokumentet har GF-styrelsen under året arbetat med en strategisk plattform för den nya kyrkan, som talar om riktning och innehåll. Utifrån detta dokument har viktiga samtal förts både lokalt, regionalt och nationellt. De frågor som Deminger menar är små är i själva verket historiska dokument som är centrala för den nya kyrkan.

De frågor Deminger ser som de viktigaste - namn på kyrkan och ledare för densamma - menar vi är underordnade kyrkans tro, liv och innehåll. Det gör inte frågorna oviktiga. Samtal kring detta välkomnar vi också.
Deminger säger sig sakna förtroende för GF-styrelsen och önskar dess avgång. Hela GF-styrelsen kommer att avgå vid bildarmötet, vilket är en del av den ursprungliga planen. GF-styrelsens värv är då klart, föreningen och styrelsen avvecklas och vi väljer tillsammans den första styrelsen för den nya kyrkan.
Fler artiklar från Debatt