17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dags att släppa det förgångna


Angående Erling Medefjords insändare i Dagen 31 maj vill jag göra ett påpekande. Det var länge sedan Levi Pethrus gjorde sina uttalanden, och det var också länge sedan han dog. Vågar man inte riktigt släppa taget om det förgångna? Vågar man inte tro att Herren talar även i dag till nya ledare och förkunnare, kanske med det budskapet som gäller vår tid och de generationer som kommit efter Lewi Pethrus storhetstid?

Det är ett generationsskifte på gång i pingströrelsen, och frågan är om det inte är så att rörelsen också måste förändras för att tala till de unga? Vilken 20-åring kan relatera till Lewi Pethrus? Det får inte bli så att den äldre generationen klamrar sig så förtvivlat hårt fast vid vad som en gång varit så att de som är unga nu inte får möjlighet att skapa en rörelse med ett ledarskap och ett tankesätt som känns relevant i dag.

Fler artiklar från Debatt