15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Elisabeth Sandlund svarar


Peter Bjellheim är uppenbarligen ingen flitig Dagenläsare. Vore han det skulle han ha uppmärksammat ett antal artiklar på nyhetsplats där representanter för Sverigedemokraterna kommit till tals på samma villkor som andra politiker. Ett exempel bland andra är intervjun med partiledaren Jimmie Åkesson som fick stort utrymme i såväl den tryckta tidningen som på Dagen.se i våras.

Bjellheim vill också veta vad i SD:s människosyn som Dagen tar avstånd från på ledarplats. Det handlar om den attityd mot meningsmotståndare som tar sig uttryck i de rallarsvingar som han utdelar i sitt inlägg. Men framför allt gäller det uppdelningen av mänskligheten i två kategorier, "vi" och "de andra", där "de andra" framställs som ett hot, ett förhållningssätt som försvårar en välbehövlig saklig diskussion om svensk migrationspolitik.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Debatt