09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad är det som skiljer i människosyn?


Elisabeth Sandlund (ES) skriver i Dagen den 17 augusti att tidningen behandlar alla partier på samma sätt. Hon menar att det inte sker någon särbehandling av Sverigedemokraterna. Jag däremot vet inte om jag sett en enda artikel om SD som inte skrivits i en nedlåtande och raljerande ton. Att påstå att SD inte särbehandlas är så långt från hederlig journalistik man kan komma.

ES menar att "Sverigedemokraterna står för en samhälls- och människosyn som Dagen är djupt kritisk mot". Vad är det för människosyn ES syftar på att jag och cirka 350 000 andra svenskar har? Vad är det som hon vet om mig som inte ens jag vet något om?


I takt med att KD slaktar sina heliga kor på det altare som kallas för det Politiskt Korrekta så tar SD över allt fler stafettpinnar. SD önskat till exempel, som enda parti, diskutera en skärpning av abortlagstiftningen. Dessutom är SD det enda värdekonservativa partiet i riksdagen som, för att ta ett annat exempel, ensam röstade för samvetsfrid för anställda inom sjukvården. Är ES för fler och senare aborter? Eller vari ligger den stora skillnaden i människosynen!?

Eller är det kanske att SD värnar om svensk kultur och den kristna identiteten som sticker i ögonen? Kanske att ES, liksom vår statsminister, tycker att det enda Sverige har att erbjuda i form av kultur är barbari? Eller är det kanske den av SD framförda kritiken mot den förda invandrings- och integrationspolitiken som ogillas? I så fall är det ES och Dagen som är i minoritet. En majoritet av Sveriges befolkning anser att den förda politiken lämnar en hel del övrigt att önska. Är ES nöjd med arbetslöshet, utanförskap och problem i skolan? SD har tagit på sig oket att kritisera de politiker som ligger bakom dessa misslyckanden. Det finns inga "politiskt korrekta" som tycker om att få den kritiken.


En stor del av Sveriges befolkning anser att Sverige inte kan ta emot all världens flyktingar. Bara några få procent av Sveriges befolkning, med en politisk hemvist på den absoluta vänsterkanten, tycker att alla skall få komma hit. Kanske att ES stämmer in i ropen som skalla; "Yalla, yalla, Sverige åt alla"!?

SD står för sunt förnuft och en sund människosyn. Vad är det som skiljer i människosyn som får ES att se så föraktfullt på SD och dess medlemmar. Ett klargörande skulle uppskattas.

Fler artiklar från Debatt